• Lön

    Säkra upp lönehanteringen

LÖNEADMINISTRATION

Utbetalning av löner är en av de absolut viktigaste funktionerna i ett företag. Lönehanteringen kan många gånger upplevas som ett stressmoment och att ta hjälp av extern kvalificerad lönepersonal är därför ett bra sätt att minska sårbarheten och skapa långsiktig trygghet. Oavsett om ni har ni har stort personalbortfall, befinner er i en utvecklingsfas eller jobbar för högtryck – vårt team av lönekonsulter har alltid full backup och ser till att som rör lön fungerar säkert och med högsta kvalitet. Ni väljer själva om ni vill outsourca hela lönefunktionen eller hyra in interima lönespecialister. Med BDO:s lönekonsulter och som lönepartner kan ni fokusera helt på er kärnverksamhet.