• Tjänster

Rådgivning

Rådgivning

Relationsdriven affärspartner – vi blickar framåt tillsammans. Vi finns vid din sida vid små som stora affärsbeslut. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att ditt företag ska kunna utvecklas och öka i värde.

Revision

Revision som ser till möjligheterna. Om ditt företag måste ha revisor kan du tänka på att detta faktiskt öppnar nya möjligheter. För oss på BDO är det viktigt att du förstår vad vi gör och vad vi kommer fram till. Du får ett kvitto på att du gjort...

Revision
Skattesystemet är både komplext och i ständig förändring. BDO drivs av att förenkla vardagen och bidra till en god ekonomi för såväl företag som privatpersoner.

Skatt

Morgondagens rådgivare är nyfiken på dina drömmar.  Skatt är alltid en central fråga som varierar beroende på vilken fas ditt företag befinner sig i. Vi vet vad som gäller i Sverige och världen, för dig privat och för företaget. Våra specialister...

Redovisning

Det är mycket nu. Ekonomiska rapporter ska tas fram. Fakturering måste skötas. Leverantörsfakturor ska betalas. Då är BDO en administrativ och professionell resurs som du kan använda så mycket eller lite du vill. Pappershögar ska ju aldrig hindra...

Lön

Lön

Utbetalning av löner är en av de absolut viktigaste funktionerna i ett företag. Lönehanteringen kan många gånger upplevas som ett stressmoment och att ta hjälp av extern kvalificerad lönepersonal är därför ett bra sätt att minska sårbarheten och...