Gröna näringar

Rådgivare med rätt branschexpertis

De gröna näringarnas utmaning handlar till mångt och mycket om vår miljö. Nya regler och lagar dyker upp och naturens krafter kan spela en avgörande roll för hur politiker fattar beslut. Vi ser till att vara väl insatta i allt som påverkar utvecklingen för att lättare kunna hantera de frågeställningar som våra kunder står inför. Våra experter besitter lång erfarenhet inom området och hanterar alltifrån risk management, komplexa skattefrågor, förvärv av markrättigheter till hållbarhetsredovisning.

Kontakta oss i branschfrågor