Finansiella företag

BDO är rådgivande partner i komplexa frågor som rör branschen

Finansiella företag är företag står under Finansinspektionens tillsyn och följer dess regelverk. På BDO Sverige arbetar vi främst med externrevision och internrevision av banker, försäkringsbolag, fondbolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag. Det är företag och branscher som inte bara möter ökad konkurrens och komplexa regleringar utan som är direkt påverkade av digitaliseringen och nya kundkrav. Vårt team av specialister har erfarenhet av att arbeta med såväl större etablerade bolag som mindre expansiva uppstickare. Det kan förutom extern revision även handla om rådgivning kring regulatoriska frågor som Finansinspektionens regelverk, riskminimering vid större investeringar och förvärv, skattefrågor, IT-revision och andra tjänster där vi fungerar som kundens rådgivande partner.

Kontaktpersoner

Johan Pharmanson

Johan Pharmanson

Auktoriserad revisor & International Liaison Partner
personMer om