Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.

Revision

Revision inom BDO handlar inte bara om hur vi kan öka förtroendet för ditt företags finansiella rapporter utan också om hur vi kan hjälpa dig att driva verksamheten framåt. Med revisionen som bas hjälper vi dig att minimera risker och ta fram förslag på förbättringsåtgärder. Vår ambition är att arbeta lite närmare våra uppdragsgivare för att på så sätt kunna leverera en bättre kundupplevelse. Därför börjar vi alltid vårt uppdrag med att lyssna på dina behov och skapa förståelse för hur vi kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Vi ger dig ett team av specialister som sätter sig in i de utmaningar din bransch och ditt företag står inför, allt i syfte att bidra till ökad tillväxt såväl som lönsamhet. Det är när vi är med dig från start till mål som vi skapar störst affärsnytta.

LÄS MER I VÅR BROSCHYR