BDO Global

Lokal expertis. Global kraft.

På BDO i Sverige kopplar vi samman vår globala BDO-organisation och dess omfattande kompetenser och resurser med vår lokala närvaro och service i Sverige. Vi är en del av ett världsomspännande nätverk av rådgivnings- och revisionsbyråer med över 110 000 medarbetare fördelat på 1 800 kontor och en representation i över 160 länder. I världen räknas BDO som en av de största revisorsorganisationerna. 

Vi tillhandahåller samma tjänster globalt som i Sverige; rådgivning, revision, skatt, redovisning och lön. Genom BDO Global tar vi exempelvis hand om ditt bolags utländska dotterföretag och garanterar att du får samma goda service som av oss på BDO i Sverige var du än är verksam.

En stor del av vår svenska verksamhet avser rådgivning och revision av svenska dotterföretag till ett utländskt moderbolag. Moderbolagen är många gånger marknadsnoterade i sina hemländer och ofta är BDO revisor i även i moderbolaget. Dessa tjänster omfattar allt från lagstadgad svensk revision till revision enligt amerikanska revisionsprinciper. BDO i Sverige är registrerad vid PCAOB som är ett amerikanskt tillsynsorgan. Det gör att vi kan vara revisorer i bolag som är noterade på en amerikansk börs och i amerikanska noterade bolags svenska dotterföretag.

För att löpande ligga i frontlinjen och hålla oss uppdaterade om det allra senaste inom varje tjänsteområde internationellt deltar våra medarbetare löpande i olika utbildningar. Vi skickar även kontinuerligt medarbetare på utbyte/secondment till BDO-kontor i andra länder vilket är värdefullt och kompetensberikande både för vårt företag och för våra medarbetare.


Omsättning

US$14 md

omsättning globalt


medarbetare

110 000

medarbetare


nätverk

1800

kontor i fler än 160 länder


Kontaktpersoner

Johan Pharmanson

Johan Pharmanson

Auktoriserad revisor & International Liaison Partner

ilp.sweden@bdo.se

Emilie Sleth

Emilie Sleth

Auktoriserad Revisor / International Liaison Partner

ilp.sweden@bdo.se