IT, telekom & media

Från stora aktörer till mindre entreprenörer

Dessa branscher tillhör de stora aktörerna och de mindre entreprenörerna. Nya bolag dyker upp titt som tätt och spelplanen förändras från dag till dag. En tydlig hotbild eller en snabb tillväxtfas kräver ofta stora beslut i snabb takt. Det är där BDO kommer in i bilden. Vårt team av revisorer och rådgivare ser inte bara till att rapporter och revisionsberättelser fungerar som de ska, vi fungerar även som kundens affärspartner och bollplank. Det kan bland annat handla om expansion i annat land, risk och konsekvensanalys, optionsprogram och affärsplaner.

Kontaktpersoner