• Ideell verksamhet

Ideell verksamhet

Ideella verksamheter möter ökade krav på transparens och har en viktig roll i vårt samhälle. Det ställs höga krav på organisationerna, i synnerhet eftersom de engagerar många människor i samhället. Ideella organisationer har andra drivkrafter än ekonomisk vinst och möter ständigt nya utmaningar. 

BDO anlitas av såväl större som mindre ideella organisationer och är väl insatta i branschens olika utmaningar. Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom alla de områden som företrädare för en ideell organisation behöver för att kunna tillvarata organisationens ändamål och skapa trygghet i organisationen. 

Vi tillhandahåller följande tjänster (i urval):

•    Inkomstskatt och moms
•    Stiftelserätt (inkluderat stiftelsebildningar)
•    Revision
•    Redovisning
•    Intern styrning och kontroll
•    Fraud Risk Management
•    Rådgivning inom hållbar utveckling
•    IT-tjänster ideella sektorn
•    Mål & resultatstyrning
•    Organisationsutredningar
•    Verksamhetsplan och uppstart av verksamhet
•    Verksamhetsstyrning
•    Projektrevision och projektrådgivning
•    Utbildning och stöd för förtroendevalda revisorer