Ideell verksamhet

Rådgivning för verksamheter med viktig roll i vårt samhälle

Ideella verksamheter möter ökade krav på transparens och har en viktig roll i vårt samhälle. Det ställs höga krav på organisationerna, i synnerhet eftersom de engagerar många människor i samhället. Ideella organisationer har andra drivkrafter än ekonomisk vinst och möter ständigt nya utmaningar. 

BDO anlitas av såväl större som mindre ideella organisationer och är väl insatta i branschens olika utmaningar. Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom alla de områden som företrädare för en ideell organisation behöver för att kunna tillvarata organisationens ändamål och skapa trygghet i organisationen.

 

Vi tillhandahåller tjänster inom bland annat:

 • Inkomstskatt och moms
 • Stiftelserätt (inkluderat stiftelsebildningar)
 • Revision
 • Redovisning
 • Intern styrning och kontroll
 • Fraud Risk Management
 • Rådgivning inom hållbar utveckling
 • IT-tjänster ideella sektorn
 • Mål & resultatstyrning
 • Organisationsutredningar
 • Verksamhetsplan och uppstart av verksamhet
 • Verksamhetsstyrning
 • Projektrevision och projektrådgivning
 • Utbildning och stöd för förtroendevalda revisorer

Kontaktpersoner

Sara Königslehner

Sara Königslehner

Auktoriserad revisor & Partner
personMer om