Våra engagemang

Grunden för vår verksamhet – People helping people achieve their dreams

Det BDO står för som företag, och som förenar alla medarbetare i de 160 länder där vi finns, är formulerat ”People helping people achive their dreams”. Det är grunden för vår verksamhet. Våra kunders drömmar betyder något för oss och vi vill hjälpa företagen att utvecklas och nå framgång.

Det gör vi bäst i en kultur som präglas av goda relationer och hög kompetens, med medarbetare som stöttar varandra och samarbetar. Vi vill se en hållbar utveckling för våra kunder, våra medarbetare och i näringslivet och det åtagandet ger oss en tydlig riktning, ett gemensamt engagemang och fokus.

Genom vårt syfte ger vi på BDO våra kunder ett tydligt löfte. Att med personligt engagemang och spetskompetens hjälpa företag att växa och nå framgång. Vårt löfte genomsyrar vår företagskultur som lever genom alla på BDO varje dag. Vi är övertygade om att det hjälper oss att bygga förtroende, tillföra ett högre värde och bidra till en hållbar utveckling.

Här kan du läsa mer om våra engagemang och våra samarbeten som vi tror bidrar till en positiv utveckling för framtida generationer.