Lönehantering

Outsourcing av lön ger tryggare företagande

Det blir allt vanligare att anlita en byrå för att sköta lönerna − en tryggare och kostnadseffektivare lösning för de flesta.  

BDO:s erfarna lönekonsulter hanterar löneadministrationen för både svenska och internationella företag, med alltifrån en anställd till flera hundra. Vi arbetar i moderna system för löneberedning och tid- och reseräkningsrapportering. Våra lönespecialister hjälper också till med att tolka avtal och lagar samtidigt som löneprocesserna kvalitetssäkras och effektiviseras.    

Med BDO:s löneteam får du en aktiv samarbetspartner, vilket både minskar kostnaderna och förenklar ditt företags lönehantering.

 

Betalar du ut rätt lön?

Att betala ut rätt lön i rätt tid är lika viktigt för dig som arbetsgivare som för de anställda. Vi hjälper dig att säkra lönehanteringen. Alla lönekonsulter på BDO är utbildade lönespecialister och arbetar uteslutande med lön och har därför spetskompetens inom detta område. Välj mellan att outsourca hela eller delar av lönehanteringen, vi skräddarsyr en lösning efter ditt företags behov.

 

Kvalitetssäkra lönerna med vår lönegranskning 

Våra lönespecialister går igenom era processer och rutiner för att kvalitetssäkra och förbättra lönehanteringen. Vi identifiera eventuella brister och gör en grundlig genomgång av de senaste 12 månadernas löneutbetalningar där vi kontrollerar att lagar, regler och avtal efterlevs. Vi kontrollerar att lönesystemet är uppsatt korrekt och att alla beräkningar blir riktiga. Efter genomförda kontroller levererar vi en rapport som kan bidra till att höja kvaliteten och göra lönehanteringen mer effektiv för ert företag.
 

5 anledningar till att outsourca din löneadministration

 1. Minskad sårbarhet
  Vi säkerställer att rätt lön betalas ut i rätt tid. En trygghet med pålitliga system och full bemanning.
 2. Minskade fasta kostnader 
  Lägre fasta kostnader för personal och system vilket ökar företagets likviditet. Vår lösning är dessutom skalbar om dina behov förändras.
 3. Rätt kompetens 
  Tillgång till auktoriserade redovisnings och lönekonsulter som alltid är uppdaterade kring de regelverk som gäller. Våra experter är en kvalitetsstämpel!
 4. Enkla att samarbeta med 
  Vi är tillgängliga och har ett stort personligt engagemang som innebär att vi är väl insatta i ditt företag och bransch.
 5. Moderna affärssystem 
  Du som kund ska lägga minimal tid på administration, tack vare våra moderna system tar vi hand om era administrativa processer på bästa effektiva sätt och ni kan fokusera på er kärnverksamhet.
Mark van der Meer, Adyen, nöjd med samarbetet med BDO

”Vårt goda samarbete grundar sig på bra kommunikation”

Holländska Adyen får hjälp med lönerna. Därför väljer de BDO som sin lönepartner.
LÄS MER

Hos oss får du hjälp med:

 • Löpande löneadministration
 • Effektivisering av rutiner och processer
 • Kvalitetskontroller
 • Semesterårsskifte
 • Årsskiftesrutiner
 • Statistik- intern och extern • Företagsspecifika rapporter
 • Bankutbetalningar
 • Deklarationsombud
 • Pensionsrapportering
 • Lönerevision
 • Lönegranskning

Kontaktpersoner

Kontakta våra lönekonsulter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här.