• BDO Startup & Scaleup Network

    Det finns många utmaningar för nystartade företag – BDO ger stöd i varje steg för att hantera tillväxten.

BDO Startup & Scaleup Network

Det finns många utmaningar för nystartade företag – BDO ger stöd i varje steg för att hantera tillväxten.

Vi är väl medvetna om de utmaningarna entreprenörer, startup- och tillväxtföretag står inför. Med BDO vid din sida har du en långsiktig partner som guidar dig genom både stora och små hinder, i allt från grundinvestering till avslut. Du kan möta våra specialister på en lokal, nationell eller internationell marknad och de kan tillgodose de utmaningar som är förknippade med snabb tillväxt.

På BDO fokuserar vi på att lära känna våra kunder och de prövningar de står inför så att vi kan ge kvalitativa råd och hög service för att bidra till fortsatt framgång. Vi vill hitta praktiska lösningar för dina utmaningar samtidigt som vi hjälper dig att identifiera och ta tillvara på nya möjligheter. 

Några av de tjänster vi erbjuder:
• Bolagsskolan där bolaget får tillgång till en egen coach från uppstart så länge de önskas.
• Redovisningstjänster 
• Lönehantering
• Rapportering till Skatteverket
• Administrativa tjänster och supportfunktioner
• Likviditetshantering och prognoser
• Strategisk affärsutveckling
• Revisionstjänster
• Exit/försäljning av hela eller delar av företag
• Struktur och vägledning vid kapitalanskaffning
• Skatterådgivning, såväl vid gränsöverskridande transaktioner som vid olika typer av optioner


 

BDO är stolt Knowledge Partner till Chalmers Ventures samt partner till Ideon Innovation och Connect Väst och Syd.