Tech

Ny teknik leder till nya affärsmodeller, vi finns där som ett stöd genom alla skeden

Techindustrin förändras snabbt med ökad konsolidering, konkurrens såväl nationellt som internationellt och samverkan mellan hårdvara, programvara och tjänster. Konsumenterna kräver också mer från sina teknikleverantörer och förväntar sig integrerade lösningar kompletterade med supporttjänster. Med nya och skalbara affärsmodeller kan organisationer möta en rad olika ekonomiska och operativa utmaningar.

På BDO förstår våra techspecialister vad branschens utmaningar betyder för ditt företag. Vi kan hjälpa till att säkerställa att din organisation är bäst positionerad för att lyckas genomföra och hantera komplexa affärsarrangemang. Med specialiserad branschkunskap och erfarenhet fungerar BDO som mer än en tjänsteleverantör, vi agerar också som affärspartner och rådgivare.

Tjänster

Vårt erbjudande inkluderar bland annat rådgivning inom följande områden:

 • Struktur och vägledning vid kapitalanskaffning
 • Incitamentsprogram
 • Kvalificerade personaloptioner, anpassade set-ups.
 • Revisionstjänster
 • Redovisningstjänster
 • Likviditetshantering och prognoser
 • Lönehantering
 • Skatterådgivning, såväl vid gränsöverskridande transaktioner som vid olika typer av optioner
 • Hantering av bolagsärenden, som exempelvis emissioner
 • Rapportering till Skatteverket
 • Biträde med defence-file i samband med nedsatta arbetsgivaravgifter vid FoU


Kontaktpersoner

Ulrica Månsson

Ulrica Månsson

Auktoriserad Skatterådgivare FAR
personMer om
Claes Nordebäck

Claes Nordebäck

Affärsområdesansvarig region Öst & Partner Deal Advisory
personMer om