• Tech

    Ny teknik leder till nya affärsmodeller, vi finns där som ett stöd genom alla skeden.

Tech

Ny teknik leder till nya affärsmodeller, vi finns där som ett stöd genom alla skeden.

Techindustrin förändras snabbt med ökad konsolidering, konkurrens såväl nationellt som internationellt och samverkan mellan hårdvara, programvara och tjänster. Konsumenterna kräver också mer från sina teknikleverantörer och förväntar sig integrerade lösningar kompletterade med supporttjänster. Med nya och skalbara affärsmodeller kan organisationer möta en rad olika ekonomiska och operativa utmaningar.

På BDO förstår våra techspecialister vad branschens utmaningar betyder för ditt företag. Vi kan hjälpa till att säkerställa att din organisation är bäst positionerad för att lyckas genomföra och hantera komplexa affärsarrangemang. Med specialiserad branschkunskap och erfarenhet fungerar BDO som mer än en tjänsteleverantör, vi agerar också som affärspartner och rådgivare.

BDO:s techspecialister erbjuder:
• Rådgivare med djup kunskap och erfarenhet
• Marknadsinformation och insikt i branschens bästa praxis
• Effektiva lösningar för leveranskedjan
• Hjälp att navigera i komplexa finansiella rapporteringskrav