Privacy Policy

Inledning
Samtycke till behandling
Vilka personuppgifter samlar ni in när jag besöker www.BDO.se?
Teknisk information
Vilka personuppgifter samlar ni på www.BDO.se?
Hur använder ni mina personuppgifter?
Dina rättigheter
Kommer ni att lämna ut mina personuppgifter till tredje part?
Hur länge behåller ni mina personuppgifter?
Är mina personuppgifter säkra?
Överföring av dina personuppgifter till land utanför EU/EES
Uppdateringar av denna integritetspolicy

 

Inledning
BDO är ett internationellt nätverk bestående av redovisnings-, skatte- och rådgivande bolag (“BDO-nätverket”) som utför professionella tjänster under namnet BDO (“BDO-nätverket”). BDO International Limited (“BDOI”) är ett brittiskt företag som är begränsat av garanti. BDOI är det styrande bolaget för BDO-nätverket.

Var och ett av BDOI och till nätverket anknutna bolag, är separata juridiska bolag och ansvarar inte för någon annat bolag i nätverkets handlingar eller utelämnanden. Inget i överenskommelserna eller reglerna för BDO-nätverket ska utgöra eller innebära ett byråförhållande eller ett partnerskap mellan BDOI och medlemsföretagen.

Denna integritetspolicy gäller endast webbplatsen www.BDO.se (eller “webbplatsen”) som tillhandahålls av BDO (även nedan kallad “vi”, “oss”, “vår” eller “BDO”) och inte de olika separata webbplatserna dit BDO kan komma att omdirigera dig till.

Genom att använda www.BDO.se och skicka in personuppgifter till oss godkänner du att vi använder dina personuppgifter i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy.
 

Samtycke till behandling 

Genom att uppge personuppgifter på denna webbplats förstår du och godkänner överföring av dessa personuppgifter till oss samt insamling och behandling av dessa personuppgifter, i den utsträckning som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Observera att andra länder eller specifika webbplatser som finns på www.BDO.se tillhandahålls av de tillämpliga BDO-nätverksbolagen eller relaterade bolag som hanterar dem och är inte BDO:s ansvar. Sådana webbplatser, liksom andra webbplatser som kan vara länkade till denna webbplats, regleras inte av denna integritetspolicy. Vi uppmuntrar besökare att granska alla dessa webbplatsers integritetspolicy innan de uppger några personuppgifter.


Vilka personuppgifter samlar ni in när jag besöker www.bdo.se?

Vi kräver inte att du registrerar dig för att få tillgång till www.BDO.se, men om du deltar i någon av aktiviteterna eller tjänsterna som erbjuds av BDO, samlar vi in personuppgifter som vi behöver för att kunna erbjuda dig dessa tjänster, till exempel ditt namn, jobbtitel, e-postadress, arbetsgivarens namn och telefonnummer.

Vi samlar inte in känsliga personuppgifter från dig på www.BDO.se. Känsliga uppgifter omfattar information om: ras eller etniskt ursprung; politiska åsikter; religiösa eller andra liknande övertygelser; fysisk eller psykisk hälsa; sexuell läggning eller brottsregister. Där du frivilligt uppger känsliga personuppgifter till oss förutsätter vi att vi har ditt uttryckliga samtycke att använda informationen i samband med syftet till vilket informationen har tillhandahållits.


Teknisk information

När du besöker denna webbplats kan vi samla in teknisk information såsom din IP-adress (internetprotokoll), detaljer om sidorna du besöker på www.BDO.se eller på andra sidor du besöker på nätet samt vilken webbläsare du använt för att besöka www.BDO.se

Den här webbplatsen samlar in standard för internetlogg- och tekniska data för att mäta och förbättra effektiviteten på webbplatsen, för att hjälpa till att diagnostisera problem med vår server,  administrera webbplatsen, se var trafiken kommer ifrån och för att identifiera våra användare. Vi kan även samla in annan information via www.BDO.se, till exempel användningsaktiviteter och preferenser för webbplatsen, även kallat demografisk eller profildata. I dessa sammanhang kan vi använda “cookies” för att samla in informationen. För mer information, se vår cookie-policy här.

Vilka personuppgifter samlar ni in på www.BDO.se?
Vi samlar in personuppgifter från dig under följande situationer:
•    när du prenumererar på någon av våra insikter
•    när du prenumererar på någon av våra bloggar
•    när du registrerar dig för att delta i ett evenemang
•    när du går in i ett diskussionsforum
•    när du prenumererar på vårt nyhetsbrev
•    när du kontaktar oss för att begära ytterligare information

Vi samlar in minsta möjliga information för att kunna hantera din förfrågan. Vi kommer att ange om informationen du ska uppge är frivillig eller obligatorisk. Vi skulle normalt bara begära ytterligare information så att vi kan ge det lämpligaste svaret på din förfrågan.

Hur använder ni mina personuppgifter?

Vi använder endast personuppgifterna du lämnar för att hantera din förfrågan, för att kunna hantera www.BDO.se och tjänsterna som vi erbjuder dig via www.BDO.se, enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

När du begär information eller ber att någon kontaktar dig, kommer du få erbjudande om att ta emot ytterligare information som kan vara av intresse.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter du har lämnat via www.BDO.se, uppdatera eller korrigera dina uppgifter, avstå från att ta emot ytterligare information från BDO eller begära att dina personuppgifter tas bort från våra system, när som helst genom att skicka ett mail till [email protected]. Vi kommer att behandla alla sådana önskemål i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Om du inte vill ta emot framtida marknadsföringsmeddelanden från oss kan du meddela oss detta genom att skicka ett mail till [email protected] och uppge e-postadressen du vill att vi tar bort från vår epostlista. Ditt val att inte ta emot reklam och marknadsföringsmeddelanden ska dock inte hindra oss från att besvara dig, via e-post eller på annat sätt, gällande andra uppdragsförhållande som du har med oss. 
 

Kommer ni att lämna ut mina personuppgifter till en tredje part?

Vi kan avtala med andra företag eller privatpersoner att hantera din förfrågan eller att annars driva denna webbplats eller vår affärsverksamhet. Vi kan ge dessa företag tillgång till dina personuppgifter i samband med sådana ändamål på våra vägnar. Vi kan också dela dina personuppgifter med andra medlemmar inom BDO-nätverket, förutsatt att detta överensstämmer med grunden för vilket vi har samlat in dina personuppgifter.

Ibland kan vi lämna ut personuppgifter som svar på domstolsförfaranden, stämningar, offentliga utredningar eller vad som annars krävs eller är tillåtet enligt lag. 

Vi tillhandahåller inte personuppgifter till tredje part för deras marknadsföringsändamål och vi åtar oss inte att göra mailutskick för tredje parts räkning.

Vi kan, som ett resultat av en försäljning, fusion, konsolidering, förändring av ägandekontroll, överföring av tillgångar, omorganisation eller likvidation av vårt företag (en “omorganisationshändelse”) överföra, sälja eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part som är inblandad i omorganisationshändelsen.

Hur länge behåller ni mina personuppgifter?

Vi behåller endast dina uppgifter under perioden som krävs för att uppfylla din förfrågan och kommer att ta bort dem i enlighet med vår datalagringspolicy. 

Är mina personuppgifter säkra?

Vi har infört allmänt accepterade standarder för tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, ändringar eller förstörelse. Vi kräver att alla anställda och uppdragsgivare förvarar personuppgifter konfidentiellt och endast behörig personal har tillgång till denna information.

Överföring av dina personuppgifter till land utanför EU/EES
Du bekräftar att för att kunna tillhandahålla dig tjänster via www.BDO.se kan vi behöva föra över dina personuppgifter, utanför EES, till länder som kanske inte erbjuder motsvariga skyddsnivåer för personuppgifter som i jämförelse med vad som erbjuds enligt den europeiska dataskyddslagen (GDPR). När dina personuppgifter överförs internationellt kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa adekvat säkerhet och sekretess i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan emellanåt komma att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy. Du kommer att kunna se när vi senast uppdaterade integritetsmeddelandet eftersom vi kommer att inkludera ett revisionsdatum. Ändringar och tillägg till denna integritetspolicy gäller från och med det datum när den reviderade integritetspolicyn publicerades. Läs igenom denna integritetspolicy från tid till annan för att kontrollera om vi har gjort ändringar eller tillägg i hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Om du har några synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen på deras hemsida www.datainspektionen.se.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss via e-post på [email protected] eller genom att använda länken Kontakta oss.

Last modified 24 maj 2018