Transport & logistik

Kunden i fokus för att vi ska kunna erbjuda kvalitativa råd

Transport- och logistiksektorn förändras snabbt och är idag en nyckel i vår globaliserade tillverknings- och konsumtionskedja, oavsett om transporten går på land, till sjöss eller i luften.

Transportföretagen måste anpassa sig efter en ökad e-handel, internationalisering samtidigt som regleringarna ökar både lokalt och nationellt inom denna redan hårt konkurrensutsatta bransch. Miljö och hållbarhet är även de viktiga aspekter att beakta vid strategiska beslut om ofta kapitalkrävande investeringar.

På BDO fokuserar vi på att lära känna våra kunder och de prövningar de står inför i syfte att vi kan ge kvalitativa råd och hög service. Vårt team av rådgivare och revisorer har en lång erfarenhet av att hjälpa dessa företag såväl i den operativa vardagen som med större strategiska beslut. Vi vill hitta praktiska lösningar för era utmaningar samtidigt som vi hjälper dig att identifiera och ta tillvara på nya möjligheter.
 

Några av de tjänster som vi erbjuder: 

  • Branschspecifika redovisningsrådgivning, exempelvis rörande: skattemässiga avskrivningsregler för inventarier och hållbarhetsredovisning
  • Likviditetshantering, prognoser och nyckeltal
  • Branschanpassad revision
  • Revisorsyttrande vid: sjöfartsstöd, trafiktillståndsansökningar och erhållna EU-bidrag
  • Internationella skattefrågor inom personbeskattning, moms och tull
  • Branschanpassad momshantering inom sjöfart
  • Analys och implementering av tonnageskatt
  • Företagsvärderingar och skattefrågor i omstruktureringar
  • Specificerad ägarrådgivning för familjeföretag och generationsskiften

 

Kontaktpersoner

Kontakta oss i branschfrågor

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här.