• Transport & logistik

Transport & logistik

Transport- och logistiksektorn förändras snabbt och är idag en nyckel i vår globaliserade tillverknings- och konsumtionskedja, oavsett om transporten går på land, till sjöss eller i luften.

Transportföretagen måste anpassa sig efter en ökad e-handel, internationalisering samtidigt som regleringarna ökar både lokalt och nationellt inom denna redan hårt konkurrensutsatta bransch. Miljö och hållbarhet är även de viktiga aspekter att beakta vid strategiska beslut om ofta kapitalkrävande investeringar.

BDO fokuserar vi på att lära känna våra kunder och de prövningar de står inför i syfte att vi kan ge kvalitativa råd och hög service. Vårt team av rådgivare och revisorer har en lång erfarenhet av att hjälpa dessa företag såväl i den operativa vardagen som med större strategiska beslut. Vi vill hitta praktiska lösningar för era utmaningar samtidigt som vi hjälper dig att identifiera och ta tillvara på nya möjligheter.

NÅGRA AV DE TJÄNSTER VI ERBJUDER FÖRETAG INOM TRANSPORT & LOGISTIK: 

 • Branschspecifik redovisningsrådgivning, exempelvis rörande:
 • Likviditetshantering, prognoser och nyckeltal
 • Branschanpassad revision
 • Revisorsyttrande vid:
  • Sjöfartsstöd,
  • Trafiktillståndsansökningar,
  • Erhållna EU-bidrag
 • Internationella skattefrågor inom personbeskattning, moms och tull
 • Branschanpassad momshantering inom sjöfart
 • Analys och implementering av tonnageskatt
 • Företagsvärderingar och skattefrågor i omstruktureringar
 • Specificerad ägarrådgivning för familjeföretag och generationsskiften

 

Är du intresserad av att veta mer?

Hör av dig till oss eller fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort.

Är du BDO-kund:

Enter security code:
 Security code