Professional Services

BDO rådger branschen på både operativ och strategisk nivå

Professional Services täcker in kunskaps-, ägardrivna och många gånger partnerstyrda företag som t ex managementkonsulter, advokatbyråer och arkitektbyråer. Dessa branscher har under senare tid mött stora utmaningar i form av en alltmer turbulent ekonomisk världsekonomi, ökad internationell konkurrens samt utmaningen att uppmuntra och behålla sina främsta talanger. I egenskap av rådgivande partner hjälper vi våra kunder såväl på operativ som strategisk nivå att hantera dessa utmaningar. Våra specialister är involverade i frågor som bl a rör revision och rådgivning, bolags- och ägarbeskattning, ägande och företagsförvärv.

Kontaktpersoner

Johan Pharmanson

Johan Pharmanson

Auktoriserad revisor & International Liaison Partner
personMer om