Tillverkning & industri

En av Sveriges viktigaste och största branscher

Tillverkningsindustrin är en av Sveriges viktigaste och största branscher. Som revisor och rådgivare till dessa företag kräver det både erfarenhet av tillverkning, processer, gällande redovisnings- och skatteregler samt av branschen både i Sverige och internationellt.  Våra experter inom revision, skatt, rådgivning och företagsservice säkerställer att kunden får den hjälp och de underlag som behövs för att driva och utveckla verksamheten framåt och för att fatta rätt beslut, såväl i Sverige som internationellt.

Kontaktpersoner