Läkemedel & Life Science

En bransch med stark tillväxt världen över

Life Science-industrin (läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinteknik) upplever en stark tillväxt världen över. Tydliga orsaker är den ökade efterfrågan på läkemedel och medicinteknik i utvecklingsländerna samt att industriländernas befolkning lever längre. Men industrin är också föremål för komplexa regleringar, både på internationell och nationell nivå. Våra specialister är väl insatta i de utmaningar dessa branschföretag står inför, och hjälper till med alltifrån revision och skatterådgivning till utlandsetableringar och företagsköp.

 

Kontaktpersoner

Carl-Johan Kjellman

Carl-Johan Kjellman

Auktoriserad revisor & Partner
personMer om