• Bygg & fastighet

Bygg & fastighet


Bygg och fastighetsbranschen växer och det byggs som aldrig förr i Sverige. Branschföretagens stora utmaningar handlar om ökad konkurrens och komplexa regelverk. Vårt team av specialister har som rådgivande partner en lång erfarenhet av att hjälpa dessa företag såväl i den operativa vardagen som med större strategiska beslut. Det kan handla om transaktioner både i Sverige och utomlands, riskminimering vid investeringar, internationella skattefrågor samt redovisning och hyresaviseringar på lokal nivå. Våra kunder är alltifrån fastighetsbolag, byggbolag och kommuner till bostadsrättsföreningar.

 

FÖRDJUPA DINA KUNSKAPER INOM BRANSCHEN

Hur mår bygg och fastighetsbolagen och vad kan vi förvänta oss framåt? Thony Hanell och Ingemar Rindstig, från Global Fastighetsanalys och Senior adviser i vår branchgrupp, går på djupet i ämnet.

 

STORA VÄRDEN PÅ SPEL

Skatterelaterade frågor kan slå hårt mot kapitalintensiva och investeringstyngda företag – stora värden står ofta på spel. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad på vad som gäller. Våra specialister guidar dig igenom det senaste inom moms, fastighetstaxering och inkomstskatt för fastighetsbranschen. 

 

AKTUELLA UTMANINGAR

Det finns idag en rad utmaningar, och möjligheter, inom bygg- och fastighetsbranschen. BDO:s experter möter dagligen kunder som behöver ett bollplank i hur de ska hantera och positionera sig kring dessa frågor. Här tar vi upp några av de vanligaste frågor och ämnen som vi diskuterar med våra kunder.


HÅLLBARHET

 • EU taxonomi för hållbara investeringar
 • Cirkulär ekonomi
 • Sociala frågor i byggbolag, mänskliga rättigheter och säkerhet på arbetsplatsen.
 • Kopplat hållbarhetsarbete till FN:s agends 2030 – De globala målen
 • Strategiskt arbete med hållbarhetsfrågor
 • Aktuella krav på rapportering av hållbarhetsinformation.
 • Kommande krav på rapportering av hållbarhetsinformation - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
 • GHG protokoll, redovisning av utsläpp
 • Nya GRI- redovisningsramverk för hållbarhetsinformation.
 • Integrerad redovisning (IR), anpassning till kommande lagkrav.
 • Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD),
 • Klimatriskanalys
 • LivscykelanalysLCA 

INKOMSTSKATT

Inom inkomstskatteområdet finns generellt ett flertal olika pågående utredningar som påverkar inkomstskatten både för bolaget samt fysiker.

De som kan nämnas är:

 • Företagsbeskattning-ränteavdragsbegränsningar- en översyn. Utredningen ska redovisas senast den 1 november 2023.
 • Fåmansföretag-översyn av fåmansföretagsreglerna (3:12-reglerna). Utredningen ska redovisas senast den 1 november 2023.
 • Bägge utredningar har en stor påverkan på det framtida inkomstskatteplanen bland företagare/bolag samt därmed också fastighetsbolag.
 • Bostadsutvecklingsprojekt-inkomstskattefrågor, bildande av bostadsrättsföreningar, stämpelskatt och fastighetsskatt, skatter att hålla koll på, går hand i hand

REVISION

 • IFRS och K2/K3
 • Komponentindelning
 • Uppskjuten skatt
 • Fusionsredovisning vid förvärv
 • Branschanpassad årsredovisning
 • Hållbarhetsredovisning
 • Ränteavdragsbegränsningar

RÅDGIVNING INOM FASTIGHETER

Här lyfter våra experter de frågor som är kopplade till jordabalksvärdering:

 • Hyresvärd/hyresgäst (uppsägning av hyresavtal) bedömning av rörelseskada
 • Avtalsbrott
 • Expropriation (rörelseskada)
 • Förstudie
 • Skarpt
 • Fastigheterna värderas av certifierad fastighetsvärderare medan rörelseskadan bedöms av BDO

Även inom tvister finns det frågor att beakta:

 • Indrag av tillstånd
 • Bodelning/dödsbo
 • Beräkning av tilläggsköpeskilling
 • Stillestånd (försäkringsärenden)
 • Pandemiförsäkring
 • Ombyggnationer (bedömning av påverkan på rörelse)
 • Tvångsinlösen
 • Minoritetsinlösen
 • Tillfälliga och permanenta skador

Transaktioner är ständigt aktuella:

 • Finansiell och skattemässig DD
 • Omstrukturering
 • Incitamentsprogram
 • M&A (fastigheter)
 • Fairness Opinion
 • Granskning av finansiella modeller, tex. vindkraftverk
 • Bedömning av marknadsräntor

Compliance behandlar ofta följande:

 • Contract compliance entreprenadprojekt
 • Debitering i enlighet med avtal under pågående projekt
 • Rimlighetsbedömning av egen skada eller granskning av motpartens yrkande i tvister
 • Granskning av avtal och dess efterlevnad/uppföljning

REDOVISNING & LÖN

Vi hjälper våra kunder med en rad olika tjänster vilket frigör tid för företagen att fokusera på kärnverksamheten:

 • Branschanpassad redovisning/lön 
 • Branschanpassade bokslut/årsredovisning
 • Redovisningskonsulter med fastighetskompetens
 • Lönekonsulter med branschkompetens
 • Företagsanpassade rapporter
 • Optimering av ekonomiprocesser (inkl. digitalisering och automatisering)
 • Likviditetsanalys - Likviditetskontroll
 • Budget – Prognoser - Känslighetsanalys
 • Bollplank i vardagen