• Ägarskifte inom företaget

Ägarskifte inom företaget

När det börjar bli dags att släppa taget om sitt företag finns det några olika vägar att gå. Kanske hittar du de nya ägarna inom företaget? Har du medarbetare som delar din vision och värdegrund finns goda förutsättningar för ett ägarskifte inom företaget.

Vissa väljer att sälja företaget successivt och arbetar kvar ett antal år. Hur kommer din roll att förändras över tid? Hur kan en överlämning av ansvar ske? Hur ser tidplanen för ägarskiftet som helhet ut? Hur säkerställer ni ett konstruktivt samägande?

I ett ägarskifte finns det många att ta hänsyn till. En oro kan bildas bland kunder, anställda och andra intressentgrupper när de får höra att företaget ska säljas vidare. Det är därför viktigt att noga tänka igenom när och till vilka du delar informationen.

För den som säljer eller överlåter sitt företag spelar skattefrågorna en viktig roll. Skatteområdet är komplext och vi hjälper dig gärna med dessa frågor. Genom att börja förbereda och planera ägarskiftet i god tid ökar chansen att hitta en lösning som är bra, både för dig och för den som tar över.

Våra rådgivare hjälper dig att planera och genomföra ett ägarskifte med ett helhetsperspektiv. Att planera och genomföra ett ägarskifte är ofta en process över lång tid. Vår erfarenhet av ägarledda bolags möjligheter och utmaningar är en tillgång när vi vägleder dig genom hela ägarskiftet.