Deal Advisory

Lägg grunden för ett bra företagsförvärv

Inom Deal Advisory erbjuder BDO omfattande rådgivning i samband med olika typer av företagstransaktioner och värderingar. Beroende på kundens behov anpassar vi uppdraget med lämpliga specialister inom berörda områden för att maximera värdet av rådgivningen.

Våra specialister hjälper dig med alla frågor som rör fusioner, förvärv, avyttringar, värderingar och incitamentsprogram. Om verksamheten inte presterar enligt dina önskemål kan vi även utföra rådgivning där vi analyserar orsaker, värdedrivare och föreslår lösningar för att stoppa utflöde av kapital samt förslag på hur negativa trender kan vändas. Våra kunder är alltifrån små och medelstora ägarledda företag till börsnoterade bolag och private equity. 

Tillsammans med andra specialister hittar vi lösningar även för de mest komplexa problem som kan uppstå. Eftersom vårt team är sammansatt efter dina specifika behov är du rustad för att snabbt kunna anpassa dig till förändringar och har alltid full tillgång till vårt globala nätverk.

Oavsett om du är engagerad i en liten eller stor affär kan vi med vår kommersiella insikt och analytiska kompetens ge dig de bästa råden längs vägen. Finns ditt prospekt utomlands, finns våra medarbetare i ett 60-tal länder till ditt förfogande, för alla typer av internationella transaktioner.

Kontaktpersoner