Ägarskifte − ditt företag i nya händer

Väl planerade och genomförda ägarskiften

Att planera och genomföra ett ägarskifte är ofta en lång process över flera år. Det är mycket att ta ställning till. Hur ska mitt livsverk kunna leva vidare? Vill nästa generation ta över? Eller ska jag sälja företaget till någon annan?

Väl planerade och genomförda ägarskiften underlättar för samtliga parter och innebär även en trygghet för de anställda. Därför är det en bra idé att börja fundera på vilken lösning som passar dig bäst i god tid.

Vi hjälper dig med ett helhetsperspektiv, där vi tar hänsyn till personliga och relationsmässiga aspekter såväl som ekonomiska, skattemässiga och juridiska överväganden.

Rätt spår för mitt bolag

Våra experter kan hjälpa till med hela processen eller delar av den. För att utröna vilken väg som är rätt att gå i din specifika situation börjar vi med en nulägesanalys. Den blir grunden till nästa steg där vi utforskar vad som är rätt val för dig. Vi finns till hands genom hela processen och påvisar risker och fördelar med de olika alternativen. För att skapa trygghet finns vi med som en neutral part i kommunikationen mellan alla inblandade.

Generationsskifte inom familjen

Familjer som äger företag ställs förr eller senare inför frågan om generationsskifte. Vilka av barnen ska bli delägare? Ska någon ur familjen ta över som vd, eller är det lämpligare att rekrytera externt? Vi guidar familjen till ett skifte som upplevs rättvist.

Ägarskifte inom företaget

Att bygga upp ett familjeföretag är ofta förknippat med ett stort personligt engagemang men det är inte alltid det finns förutsättningar för någon i familjen att driva det vidare. Kanske finns det nyckelpersoner eller medarbetare inom företaget som är de som är bäst lämpade att ta över. Som strategisk affärspartner kan vi bidra till ett organisatoriskt och ekonomiskt upplägg för ett konstruktivt ägande.

Extern försäljning

En annan väg att gå är att hitta en extern köpare. Inledningsvis handlar det om att presentera en så rättvisande men attraktiv bild av företaget som möjligt. Vi har ett stort kontaktnät och hjälper dig med en framgångsrik försäljning som passar ditt mål med affären.

Generationsskifte

För familjer som äger företag finns det många fördelar med att inleda diskussioner om hur företaget ska drivas vidare i god tid. Men det är vanligt att dessa frågor skjuts på framtiden, eftersom de kan väcka många känslor.

Vilka av barnen ska bli delägare? Ska någon ur familjen ta över som vd, eller är det lämpligare att rekrytera externt? Kommer föräldrarna blir besvikna om jag inte tar över företaget? Och kommer vi syskon att kunna samarbeta?

Vi guidar familjen till ett skifte som upplevs rättvist

Att planera och genomföra ett generationsskifte är ofta en lång process över flera år. Det är mycket att ta ställning till. Våra experter hjälper dig med ett helhetsperspektiv. Vi har stor erfarenhet av små ägarledda bolags möjligheter och utmaningar. Genom att börja förbereda och planera i god tid ökar chansen att hitta en lösning som känns bra för hela familjen.

Ägarskifte inom företaget

När det börjar bli dags att släppa taget om sitt företag finns det några olika vägar att gå. Kanske hittar du de nya ägarna inom företaget? Har du medarbetare som delar din vision och värdegrund finns goda förutsättningar för ett ägarskifte inom företaget.

Vissa väljer att sälja företaget successivt och arbetar kvar ett antal år. Hur kommer din roll att förändras över tid? Hur kan en överlämning av ansvar ske? Hur ser tidplanen för ägarskiftet som helhet ut? Hur säkerställer ni ett konstruktivt samägande?

I ett ägarskifte finns det många att ta hänsyn till. En oro kan bildas bland kunder, anställda och andra intressentgrupper när de får höra att företaget ska säljas vidare. Det är därför viktigt att noga tänka igenom när och till vilka du delar informationen.

För den som säljer eller överlåter sitt företag spelar skattefrågorna en viktig roll. Skatteområdet är komplext och vi hjälper dig gärna med dessa frågor. Genom att börja förbereda och planera ägarskiftet i god tid ökar chansen att hitta en lösning som är bra, både för dig och för den som tar över.

Våra rådgivare hjälper dig att planera och genomföra ett ägarskifte med ett helhetsperspektiv. Att planera och genomföra ett ägarskifte är ofta en process över lång tid. Vår erfarenhet av ägarledda bolags möjligheter och utmaningar är en tillgång när vi vägleder dig genom hela ägarskiftet.

Extern försäljning

Att sälja sitt företag är ett stort och viktigt beslut – ett beslut som du inte vill behöva ångra. Vad är viktigt för dig i valet av köpare? Är det bara köpeskillingen som spelar roll eller letar du efter någon särskild typ av köpare som passar ditt bolag bäst?

En företagstransaktion är en komplex process där det finns många kostsamma fel som kan begås om man inte behärskar alla moment. Var inställd på att det kommer att ta tid och energi. Satsa på noggranna förberedelser i ett tidigt skede och ha en väl definierad målbild och förväntan av vad du vill uppnå med ägarskiftet. 

Vi erbjuder stöd genom hela transaktionsprocessen. Detta innefattar allt från att skapa en värdeförväntan, identifiera köpare, nå ut till marknaden och slutligen genomföra transaktionen med så bra villkor som möjligt. Vi identifierar även skatterisker vid en transaktion och ger råd om hur dessa bör hanteras samt säkerställer att våra kunder får en skatteeffektiv struktur på plats.

Vi hjälper företag i alla storlekar. För större transaktioner finns vår Corporate Finance-avdelning som är specialiserad på finansiell rådgivning vid företagstransaktioner. Under 2018 var BDO Corporate Finance rådgivare i 23 transaktioner i Sverige vilket placerar oss som en av de tre största finansiella rådgivarna inom small cap-segmentet enligt Thomson Reuters M&A League.

Några snabba råd för dig som vill lära dig mer om att köpa och sälja företag:

  • Börja i tid
  • Ha en tydlig förväntansbild – både monetärt och strategiskt
  • Säkerställ att alla certifieringar, tillstånd och avtal är på plats
  • Se över koncernstruktur och eventuella aktieägaravtal