Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
  • Mergers and Acquisitions

Mergers and Acquisitions (M&A)

Rätt strategi för dina företagstransaktioner

Dina utmaningar är vår expertis. BDO:s rådgivare hjälper dig genom hela processen vid förvärv eller avyttringar av hela eller delar av verksamheten. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder att förbereda ett företag för försäljning eller köp och att ge råd om strategi och taktik i genomförandet.

Mergers & Acquisition (M&A) – Försäljning, köp och samgåenden

I en försäljningsprocess söker vi köpare på både den nationella och internationella marknaden genom att effektivt utnyttja vårt nationella kontaktnät och BDO:s globala plattform. Försäljningsprocessen omfattar flera faser där vi tar ansvar för hela processen från att identifiera potentiella köpare och skapa material (Information Memorandum, IM) som beskriver det säljande bolaget till initial och löpande kontakt med köpare, rådgivning kring bud och biträde i slutförhandlingarna. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för ledningen att fokusera på den egna kärnverksamheten och säkerställa att verksamheten inte påverkas av den pågående försäljningsprocessen.

Under förvärvsprocessen hjälper vi dig att analysera drivkrafterna på marknaden, identifiera intressanta målbolag och genomföra en initial kontakt med syftet att undersöka möjligheterna för att inleda en förvärvsprocess. Vi samlar också in information om själva företaget och gör en preliminär värdering vilken vi har som diskussionsunderlag i den inledande fasen.

Våra kunder finns i flertalet branscher och sektorer.

TBO Haglinds och BDO

Balco förvärvade balkongentreprenören TBO Haglinds. BDO agerade finansiell rådgivare till säljaren.


November 2018

 

Heda Skandinavien AB och BDO

Helix förvärvade skydd- och serviceentreprenören Heda Skandinavien. BDO agerade finansiell rådgivare till säljaren.


Juni 2018

 

Plåthuset och BDO

Storskogen Invest förvärvade stålhallsentreprenören Plåthuset i Mälardalen. BDO agerade finansiell rådgivare till säljaren. 

Maj 2018

 

Fler genomförda transaktioner

Goda råd och brett kontaktnät till ditt förfogande
Privatägda företag säljs av en mängd olika anledningar. Det kan till exempel handla om successionsplanering, pension, generera likviditet eller avyttra tillgångar utanför kärnverksamheten. Oavsett anledning närmar vi oss varje uppdrag genom en anpassad process som börjar med en tydlig förståelse för dina mål. När målet är definierat, fokuserar vi på att förstå affärsmodellen, tillväxtegenskaper och vilken plats bola-get har i sin bransch. Genom denna granskning av verksamheten kan vi identifiera, analysera och förklara företagets unika värde till potentiella köpare. Våra kunder drar stor nytta av både våra lokala och globala försäljningskanaler. Vi har en stor räckvidd med över 70 kontor och över 1 200 Corporate Finance-specialister över hela världen.

Management buy-out/management buy-in (MBO/MBI) - Trygga förhandlingar vid utköp och förvärv från företagsledningen

Det kan vara en mycket belönande men samtidigt krävande situation när en eller flera personer i företagsledningen ska blir ägare i bolaget och samtidigt fortsätta att leda den dagliga verksamheten. Vi har stor vana vid att förhandla och hantera hela processen för att säkerställa bästa möjliga lösning. Både företagsledningen och ägare kan känna sig trygga med att förhandlingen och processen sköts av erfarna specialister. Vårt team tar en proaktiv roll i processen som inkluderar att initialt bedöma möjligheten för en process, erbjuda råd under processens gång, biträda vid förhandlingar, ge konsultation om finansieringsformer samt att driva processen i mål.