• Viktigt att stötta företag genom denna oroliga period både här hemma och ute i världen
Pressmeddelande:

Viktigt att stötta företag genom denna oroliga period både här hemma och ute i världen

03 juni 2020

– BDO förlänger samarbete med Hand in Hand

Plötsligt är allt förändrat. Vi har upplevt en vår som aldrig tidigare. Över hela världen kämpar entreprenörer och småföretagare för sin överlevnad i coronavirusets spår.

I Sverige tar regeringen krafttag och presenterar stödpaket och olika åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för särskilt drabbade företag. Men de småföretagare som lever under fattigdom på andra håll i världen drabbas allra hårdast i kriser som denna.

Sedan tre år tillbaka har BDO ett samarbete med Hand in Hand som arbetar med långsiktig fattigdomsbekämpning som till stor del bygger på utbildning och träning som ger deltagarna i projekten kunskap och verktyg för att skapa sig en stabil försörjning.

– När vi i slutet av år 2019 avslutade ett två år långt byprojekt ville vi på en gång starta upp ett nytt eftersom vi såg vilka resultat det gav för invånarna i den by som vi hjälpt utvecklas. Vi kunde se att vi verkligen gjorde skillnad för människor, säger Malin Nilsson, vd på BDO.

Läs gärna mer om byprojektet i Annamputhur i sydöstra Indien. Den by som valts ut för det nya byprojektet heter Poraiyur och ligger även den i staten Tamil Nadu i sydöstra Indien.

Covid-19 pandemin är en global kris i alla avseenden. Projektets högsta prioritet är att de entreprenörer som deltar förblir friska och att deras mikroföretag överlever den här krisen. Människor som redan lever under svåra förhållanden i världen, kommer också att drabbas hårdast då smittan fortsätter sprida sig. Ofta har de begränsade, eller helt enkelt inga marginaler att hantera krisen.

– I denna utmanande tid känns vårt bidrag med att hjälpa människor i fattigdom med entreprenörskap och jobbskapande aktiviteter för en bättre framtid viktigare än någonsin. Det är viktigt för oss att stötta företag genom denna oroliga period både här hemma och ute i världen, säger Malin Nilsson.

Varje byprojekt är unikt

Som partnerföretag till Hand in Hand finansierar vi ett av deras byprogram i Indien och kan därmed förbättra livsvillkoren för en hel by. Ett byprojekt går ut på att identifiera vilka utmaningar som finns för det aktuella projektet och att alla insatser utgår därifrån. Hand in Hands modell själv till självhjälp riktar särskilt in sig på kvinnor då studier visat att kvinnor generellt investerar 90 procent av sin inkomst i familjens välbefinnande medan motsvarande siffra för män är omkring 30 procent. Hand in Hand ser därför att utbildning för att stärka kvinnor är därför nyckeln till att utrota fattigdom.

Effekten av Hand in Hands arbete blir många positiva förändringar såsom att fler barn kan gå i skolan, bättre hälsa, ökad jämställdhet, bättre miljö och ett ökat engagemang för demokratiska rättigheter.

Projektet som vi gått in i sträcker sig över två och ett halvt år.

– Vi är stolta över att vara en del av det arbetet då företagande och entreprenörskap är något vi jobbar med dagligen. Nu kommer vi med stort intresse att följa utvecklingen för invånarna i Poraiyur, säger Malin Nilsson.