• Sök artiklar

Visar 28 - 36 of 367
1 2 3 4  5 ...
30 mars 2021

Det finns många sätt att tillföra medel i ett fåmansbolag. Våra skatteexperter har sammanställt vilka möjligheter som finns i en checklista.​

/sv-se/artiklar-insikter/forstark-likviditeten-i-ditt-famansbolag
17 mars 2021

Att arbeta på andra platser än kontoret har fått en extra skjuts av pandemin. Många vill fortsätta med en mer flexibel arbetssituation med ökad möjlighet till distans- och hemarbete, vilket också kan bli en konkurrensfördel för företagen. Men det finns en del skatteregler att ta hänsyn till.

/sv-se/artiklar-insikter/skattekonsekvenser-av-ett-mer-flexibelt-arbetssatt
16 mars 2021

Under 2021 sker förändringar avseende bilförmånsvärden. Mångas bilförmånsvärden kommer att bli högre. Miljöbilsregeln upphör, reglerna för bonus-malus-systemet justeras och beräkningsmodellen för bilförmånsvärdet ändras till viss del. Vi ger dig bakgrunden och listar utfallet på förändringarna.

/sv-se/artiklar-insikter/snart-sker-forandringar-som-gor-att-det-blir-dyrare-med-formansbil
11 mars 2021

Sedan några år tillbaka har även Sverige precis som andra sjöfartsnationer en tonnageskatt för inkomstbeskattning av sjöfarten. Tonnagebeskattningen ger en attraktiv bolagsskatt för de rederier som har möjlighet och som väljer att omfattas av den beskattningsformen. Efter att tonnageskatten har...

/sv-se/artiklar-insikter/tonnagebeskattning-av-sjofarten-ger-en-attraktiv-bolagsskatt
05 mars 2021

Den här tiden på året innebär bokslutstider för många av oss som arbetar med redovisning. Kanske sitter du just nu och kämpar för att få ihop bokslut, koncernredovisning och årsredovisning? Vi på BDO vill gärna dela med oss av några tips, redogöra för nyheter inom regelverken och peka på andra...

/sv-se/artiklar-insikter/sa-tar-du-bokslutet-i-mal
04 mars 2021

Det är fortsatt en utmanande tid för många företagare. Regeringen och Riksbanken har tagit fram ett antal åtgärder för att undvika att svenska företag drabbas för hårt ekonomiskt. Många av stödpaketen som varit i kraft under 2020 har också förlängts in i 2021.

/sv-se/artiklar-insikter/branschens-kanske-basta-sammanstallning-av-stod
01 mars 2021

Nu släpps BDO:s års- och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2019/2020. Olof Andersson, styrelseordförande i BDO och vd Malin Nilsson tittar tillbaka på det speciella år vi har bakom oss och BDO:s framtid.

/sv-se/artiklar-insikter/fantastiska-medarbetare-med-engagemang-och-spetskompetens-bar-bdo
25 februari 2021

Månaderna efter årsskiftet innebär ofta fullt fokus på att färdigställa bokslutsarbetet för många företag. Men glöm inte bort den icke-finansiella informationen! För er som ska upprätta en hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2021 är våren en utmärkt tidpunkt att inleda arbetet med...

/sv-se/artiklar-insikter/fordelarna-med-att-hallbarhetsrapportera-–-i-tid
Visar 31 - 40 of 367
1 2 3 4 5 ...