Skattenyhet:

Reformer inom skatteområdet - vårbudgetpropositionen 2017

18 april 2017

Idag lämnade regeringen vårbudgetpropositionen för 2017. Propositionen är försiktig och flera förslag är ute på remiss för ytterligare bearbetning. Förslaget föreslås träda i kraft redan den 1 augusti 2017. Våra skatteexperter följer utvecklingen noga och känner du dig osäker på hur dessa förändringar kommer att påverka dig och din verksamhet, tveka inte att kontakta oss.

Nedan följer en genomgång av den reform som regeringen vill genomföra. Därefter följer en sammanställning av de remitterade förslagen.

Överlåtelse av fastighet mot ersättning ska anses som en avyttring (Kattrumpa).

En fastighet ska anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger ett visst värde. Detta värde ska vara fastighetens skattemässiga värde om den är en näringsfastighet eller fastighetens omkostnadsbelopp om den är en privatbostadsfastighet.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2017. Bestämmelserna ska tillämpas på överlåtelser av fastigheter som görs efter den 27 oktober 2016.

Remitterade förslag

Följande förslag har lämnats på remiss inför budgetpropositionen 2018.

•    Ändrad beräkning av bilförmån
•    Sänkt skatt för pensionärer
•    Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag
•    Höjt transporttillägg samt deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall
•    Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag
•    Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
•    Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018
•    Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning
•    Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden
•    Lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall
•    Sänkt energiskatt på el för mindre datacenter
•    Sänkt energiskatt på el för leveranser av värme och kyla till datorhallar samt på hjälpförbrukning av el vid leverans till bland annat datorhallar
•    Indexering av miljöskatter
•    Ändrad beskattning av viss värmeproduktion
•    Övriga förändringar av energiskatten på el


Om ni har några frågor, välkommen att kontakta oss på BDO:s skatteavdelning.

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.