• Nytt om 3:12 – efterlängtat besked för delägare i fåmansföretag
Artiklar:

Nytt om 3:12 – efterlängtat besked för delägare i fåmansföretag

25 januari 2023


Många röster har höjts om att de nya 3:12-reglerna handlar mer om skattehöjningar än att förenkla regelverket. Nu kommer regeringen med ett välkommet förtydligande. Tilläggsdirektivet till utredningen av fåmansföretag ska komma med förslag på både förenklingar och förbättringar.

Regeringen aviserar att den kommer att fatta beslut om ett tilläggsdirektiv till utredningen som ser över de så kallade 3:12-reglerna som gäller för utdelning och kapitalvinst för ägare av andelar i fåmansföretag. Utredningen fick i uppgift att presentera ett förenklat regelverk.  Nu ska uppdraget utökas. Utredningen ska komma med förslag på inte bara förenklingar utan även förbättringar.

Kreativitet och innovationskraft hos Sveriges entreprenörer ska understödjas och villkoren för de små och medelstora företagen ska förbättras. Denna målgrupp brukar ha skattesänkningar högt upp på önskelistan. De menar att förenklingar och skattesänkningar går hand i hand. 

Rättsläget har under en följd av år blivit alltmer osäkert kring vad som gäller för utomstående ägare. Hur ska formuleringen att utomstående äger väsentligt inflytande i ett fåmansföretag tolkas? Såväl familjeföretagare som serieentreprenörer ställer sig också frågan om vad innebörden av samma och likartad verksamhet är när de bryter ny mark och engagerar sig i en ny verksamhet. Otydlighet och oförutsägbarhet har ett högt pris. Det är välkommet att detta utreds. Men 2024 är långt fram för kreativa entreprenörer. Varför inte damma av ett gammalt förslag med krav på viss lägsta lön och att därefter tillåta kapitalbeskattning på utdelning? Det säger samtliga fyra regionalt ansvariga skatterådgivare för fåmansbolagsbeskattning på BDO.