Artiklar:

Läxhjälpen vändningen för Vusal

10 juni 2017

Från en uppgiven sjätteklassare som inte brydde sig om sina betyg till en högmotiverad student och lokalpolitiker med stundande universitetsstudier i ekonomi och minst sagt goda framtidsutsikter – mycket tack vare Läxhjälpen, en stiftelse som BDO sponsrat sedan 2010. Vi möter Vusal Quliyev från Haninge som berättar om Läxhjälpens betydelse och planerna inför framtiden.

När Vusal Quliyev gick ut sjuan i grundskolan hade han F i sju ämnen, inklusive kärnämnena. När han idag som nybakad student ser tillbaka på den tiden berättar han att han kände sig misslyckad och helst
hade hoppat av skolan om det gått.

– Jag hade skolkat mycket och inte brytt mig om betygen. Samtidigt var det svårt att uthärda tanken på att jag inte skulle bli framgångsrik och att drömmen om att bli jurist eller ekonom inte skulle vara något
annat än just en dröm, säger Vusal.

ETT OVÄRDERLIGT STÖD
Början till vändningen för Vusal kom i högstadiet. Söderbymalmsskolan i Haninge utanför Stockholm, där Vusal gick, hade tack vare stöd från bland andra BDO kunnat inleda ett samarbete med Läxhjälpen,
en stiftelse som verkar för att fler högstadieelever ska nå gymnasiebehörighet.
Med “läxhjälparnas” stöd började Vusal förbättra sina studieresultat.

– Tack vare Läxhjälpen så fick jag minst C i alla ämnen. Hade jag inte fått det stödet då när jag verkligen behövde det hade jag aldrig varit där jag är idag. Jag är stolt över min egen insats och oerhört tacksam över att jag fick den här möjligheten.

Läxhjälpen hjälpte mig inte bara att klara grundskolan med bra betyg, utan lärde mig också att inte tappa hoppet i livet och vikten av att sträva efter sina drömmar, säger Vusal.

BÅDE EKONOMI OCH POLITIK
Med goda studieresultat från högstadiet hade Vusal behörigheten som krävdes för att gå vidare till gymnasiet och ekonomiprogrammet med inriktning juridik. När han i våras tog studenten gjorde han det med toppbetyg i flera ämnen och med siktet inställt på att läsa till civilekonom eller studera nationalekonomi på Stockholms universitet. Vid sidan av en karriär inom ekonomiområdet tänker sig Vusal även en framtid inom politiken.

– Just nu är jag ordförande för Socialdemokraterna i Jordbro och Vice ordförande i SSU-Haninge, så politiken är en viktig del av mitt liv som jag vill fortsätta med. Efter ekonomistudier ser jag framför mig
att jag tar en master i affärsjuridik och sedan antingen gör karriär i näringslivet eller jobbar som riksdagsledamot. Det gäller att vara strukturerad och ha planen klar för sig. Det är en av de viktigaste saker Läxhjälpen lärde mig, säger Vusal med ett leende.

EN FRAMTIDA BDO-ARE?
På frågan om han skulle kunna tänka sig en karriär inom revision och rådgivning och specifikt på BDO svarar Vusal “absolut!”.

– BDO verkar vara ett bra företag och jag kan absolut tänka mig en karriär inom revision eller något av de andra av byråns affärsområden. Vem vet, kanske jobbar jag på BDO en dag och bidrar till att sponsra
min gamla skola med läxhjälp. Det vore lite häftigt, när man tänker på det, avslutar Vusal.