Horizons:

Horizons #1 2020 - Färre men större affärer, en trend som väntas fortsätta i Norden

20 februari 2020

Original content provided by BDO

Varje kvartal analyserar BDO:s egna M&A-experter det globala affärsklimatet och tittar närmare på flera större regioner och ett antal utvalda sektorer för att ge en bild av M&A-aktiviteten och vart den är på väg. 

Vi konstaterar att 2019 var ett år med dämpade affärsvolymer men har goda skäl att vara optimistiska när vi går in i det nya decenniet. I årets första upplaga analyserar våra experter året som gick och tittar framåt på utsikterna för 2020. Summering i korthet:

•    Globalt perspektiv – Avslutar året positivt precis som det började
•    Feature – USA Private Capital: Outlook 2020
•    Norden – Färre men större affärer en trend som håller i sig. Mindre lokala valutor skapar möjligheter för internationella investerare. Vår svenska M&A-expert tror på en ökad aktivitet med högre Private Equity-närvaro och ett uppsving för läkemedels- och bioteknikindustrin.

– Vi ser ett fortsatt stort tillflöde av kapital in på den nordiska transaktionsmarknaden som i kombination med ett lågt utbud av attraktiva investeringsmöjligheter, upprätthåller värderingarna på höga nivåer, säger Claes Nordebäck.

•    Nordamerika – Sex år av låg M&A-aktivitet men bättre tider väntar
•    Latinamerika – M&A-aktiviteten tar fart, bästa resultatet under sex kvartal
•    Storbritannien och Irland – Övergripande sunt affärsklimat i regionen
•    Kina – Affärsaktiviteten studsar tillbaka sista kvartalet när handelsspänningarna lättar
•    Naturresurser – Avgörande politiska händelser påverkar råvarupriserna
•    IT, telekom & media – Kommer efterfrågan av nya hotspots och teknik att avta?