Skattenyhet:

Alla företag uppmanas nu att förbereda sig inför Brexit

07 februari 2019


För svenska företag som handlar med Storbritannien är ovissheten om vad som händer efter 29 mars i år fortfarande stor. Nu uppmanar bland annat Tullverket och SCB dessa företag att förbereda sig för en eventuell hård Brexit.

En så kallad mjuk Brexit förutsätter att Storbritannien och samtliga EU:s medlemsländer godkänner ett utträdesavtal senast den 29 mars. Det innebär i så fall att berörda företag får tid att anpassa sig fram till den 31 december 2020.

Om en överenskommelse inte träffas om ett utträdesavtal, så börjar istället tullbestämmelserna som gäller för handel med länder utanför EU gälla över natten mellan den 29 och 30 mars. Det kommer alltså inte att finnas någon övergångsperiod i så fall. Få företag är förberedda för detta scenario.

Läs Tullverkets pressmeddelande i ämnet här!

Rådet BDO Tullsupport ger är att svenska företag snarast bör:

  • Ansöka om EORI-nummer, om företaget vill bedriva handel med länder utanför EU.
  • Ansöka om Tullverkets webbtjänster, för att där kunna hantera mycket av företagets tullhantering.
  • Skaffa er kunskap i företaget om hur tullproceduren fungerar och ansöka om de tillstånd som är mest optimala för företagets verksamhet.


BDO Tullsupport kan vara er partner genom alla dessa processer! BDO Tullsupport hjälper våra kunder med att göra analyser, beräkna och ta höjd för ökade kostnader, se över varuflödena för att optimera kostnadsbiten, utbilda den personal som ska jobba med dessa frågor, samt ansöka om de tillstånd som verksamheten behöver.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder med att hitta kostnadseffektiva lösningar, för att skapa optimala interna rutiner och processer inom tullområdet.

Kontakta mig gärna för en första analys eller offert.

BDO Tullsupport
Annika Östman, Customs Director
+46 8 400 122 90
[email protected]