Snapshot:

30 procent av BDO:s internationella transaktioner är cross-border

12 maj 2017

Här är ett urval av några Transactions Services-uppdrag som våra globala team genomförde under 2016.

Cyan Technologies Ltd, ett brittiskt företag som levererar flexibla trådlösa lösningar för kommunikation, köpte Connode AB från Capman. BDO:s svenska team agerade finansiell rådgivare till Cyan Technologies med bland annat finansiell due diligence för att belysa risker och ta fram underlag för investeringsbeslut och ge kommersiell input i affären.

I samband med att Blueair AB, som utvecklar premiumprodukter för mobil luftrening, såldes till Unilever PLC, ett av världens största konsumentbolag, biträdde BDO:s svenska team säljaren med att skapa en metodik för att ta fram ett komplett finansiellt underlag för att driva affären framåt och hjälpa köparen att förstå drivkrafterna i verksamheten.

Detta och mycket mer kan du läsa om i den internationella sammanställningen av 2016 års Transaction Services Snapshots. 

Ta del av BDO Transaction Services International Snapshots