Inom kort kommer 3:12-utredningens förslag

26 oktober 2016

Den 3 november ska den s.k. 3:12-utredningen lämna sitt förslag till nya beskattningsregler för delägare i fåmansföretag. Undrar du också hur de nya reglerna kan komma att påverka just dig? Christer Andersson, auktoriserad skatterådgivare rapporterar om läget.

– I dagsläget vet vi inte hur de nya reglerna kommer att se ut men vi vet att förslaget kommer att innebära ökade skatteintäkter för staten från delägare i fåmansföretag. Enligt uppgift håller utredningen det sista sammanträdet nu i dagarna och den 3 november kommer vi att kunna ta del av förändringarna. Med anledning av det parlamentariska läget i Sverige är det dessutom svårt att säga vad som händer med förslaget, säger Christer Andersson.

BDO har under året hållit flera seminarier om de nya 3:12-reglerna och kommer även nu att erbjuda nya seminarietillfällen i november på temat i anslutning till att utredningen har lämnat sitt förslag.

– Vi kommer att hålla seminarier runt om på våra kontor så den som är intresserad av att delta ska hålla utkik på vår hemsida. Där kommer vi också att lägga ut information om de nya reglerna så snart utredningen lämnat sitt betänkande, säger Christer Andersson.