Räkna med Sveriges företagsledare

BDO tar tempen på företagsklimatet

Sveriges företagsledare kan räkna med oss. I vått och torrt.

Att skapa förutsättningar för ett hållbart och välmående affärsklimat är ett av våra viktigaste uppdrag. Att arbeta nära våra kunder och hjälpa dem att utvecklas i med- och motgång är vad som driver och motiverar oss i vårt arbete.

Vi följer företagsklimatet i Sverige och hur det utvecklas. Går det i rätt riktning och vilka insatser behöver göras för att vi ska få ett välmående näringsliv? Det här är ett sätt att komma ännu närmare våra kunder och samla in både generell och branschspecifik kunskap för att utveckla oss som bolag och dela insikter.

Det ska vara enkelt och förutsägbart att driva företag i Sverige.

Kompetensbrist större utmaning än inflationen | Q1 2023

I vår senaste mätning ser vi att kompetensbrist gått om både inflation och elpriserna som den största utmaningen. Ett trendbrott – och kanske ett tecken på förbättrade förutsättningar.

Företagen satsar på att övervintra, inte att planera för åtgärder | Q4 2022

I den andra kvartalsmätningen ger de betyget 6,5 (6,2) i genomsnitt. Läs mer i nysläppt rapport nedan och i vårt pressmeddelande.

Företagen önskar skattelättnader av nya regeringen | Q3 2022

På frågan vad man mest önskar sig av den nya regeringen hamnar skattesänkningar i topp. 28,7 procent anser att skattelättnader är den viktigaste åtgärden. Bland annat önskar företagen bibehållna eller förenklade 3:12-regler. I vår första studie ger företagsledarna i Sverige möjligheten till att driva företag klart godkänt. 6,2 av 10 möjliga i genomsnittligt betyg. Elpriser, inflation och kompetensbrist är företagens största utmaningar just nu.