Skattedagen 2023

Titta på alla avsnitten när det passar dig

Skattedagen 2023

On-demand
On-demandAnmälan stängd. Du kan nu titta på alla avsnitten när det passar dig, direkt på den här sidan.

BDO.LiveSite.EventDetails.Register
Det krävs både kunskap och erfarenhet för att veta vad som gäller för just ditt företag. Som tur är har BDO både och. Skattedagen 2023 är din chans att fördjupa din förståelse för årets mest avgörande skattehändelser och hetaste frågor. Ta del av åtta spännande webbinarier, ledda av tretton framstående rådgivare inom skatt.

Du kan välja de ämnen som intresserar dig mest eller se och lyssna till alla delar. Varje pass är cirka 20 minuter. Här kan du titta alla passen under dagen.

Introduktion: Vad händer inom skatteområdet just nu?  

I detta introduktionspass går BDO:s affärsområdeschef för Skatt, Maria Hyckenberg, igenom de senaste trenderna inom skatteområdet. En ökande regelkomplexitet, kopplingen mellan hållbarhet och skatt, samt framväxten av Tax Technology har resulterat i ett mycket större skattefokus bland många företag idag. Detta betonar samtidigt vikten av kvalificerad rådgivning inom området, vilket ställer helt nya krav på skatterådgivarna idag.Företagsbeskattning: Optimering av ägarstrukturen inom bygg- och fastighetssektorn

Inom bygg- och fastighetssektorn har skatteregler och ägarstrukturer förändrats betydligt de senaste 10–15 åren. Om du inte redan har reviderat din ägarstruktur kan det vara hög tid att göra det nu. I detta pass tar Oskar Crafoord och Annika Luik dig igenom vad ”Byggmästarsmitta” egentligen innebär och hur du kan undvika det på bästa sätt. De reder ut hur skattereglerna har utvecklats och varför ägarstrukturen i din verksamhet är avgörande. Vad bör du egentligen göra för att undvika besvärliga skattekonsekvenser och hur optimerar du din verksamhet utefter detta på bästa sätt?Moms (VAT): Moms och avdragsrätt med anledning av ny praxis

Det har varit ett minst sagt händelserikt år på momsområdet. En ny momslag på plats och många intressanta rättsfall där nationell rätt har fått ge vika för en mer EU-konform tolkning, och även öppnat upp möjligheter för bolag att se över sin avdragsrätt. Under detta pass kommer Johanna Winger och Linnéa Ekblad prata om de senaste nyheterna inom moms och diskutera vilka möjligheter som detta öppnar upp för.Företagsbeskattning: Incitament till nyckelpersoner i ägarledda företag 

Attraktiva skattevillkor för framtida delägarskap gör kvalificerade personaloptioner till en lockande metod att stärka kopplingen mellan nyckelpersoner och företaget. Även om tidigare komplexitet har funnits är det nu möjligt att hantera dessa med ökad trygghet och få en tydligare bild av skatteeffekterna av sådana incitamentsprogram. Vad krävs egentligen för att implementera sådana program och hur anpassar man det till unika behov i sitt företag? Weronica Nordin och Andreas Blomstrand kommer i detta pass att guida dig genom dessa frågeställningar och utforska andra incitamentsprogram som kan gynna ägarledda företag.Corporate International Tax: Den nya tilläggsskatten 

Den 1 januari träder nya regler relaterat till tilläggsskatt i kraft och redan i årsredovisningen för 2023 ska det lämnas en upplysning hur detta eventuellt kan påverka ditt företag. Under detta pass diskuterar Linnea Åman och Jessica Carlsson om när reglerna ska tillämpas för svenska företag, vad de innebär för de träffade företagen och vad som kan hända om reglerna inte följs. Kan företaget får straffavgifter om reglerna inte följs? Spelar det någon roll om anledningen till att reglerna inte följs är ett misstag? Ska rapportering ske även om företaget inte träffas av reglerna? Kan du som företrädare för företaget bli skyldig att betala eventuell tilläggsskatt och straffavgift? Här besvaras alla dina frågor om den nya tilläggsskatten.Global Employer Services: Working from anywhere

De senaste åren har konceptet ”Working from anywhere” blivit en ny verklighet för många. Vi ser en mångfald av arbetsarrangemang, från att arbeta i ett sommarhus utomlands eller till helt remote-arbete vid arbetsutsändningar och pendling mellan länder. Olika upplägg kan innebära olika utmaningar – inte minst när det gäller skatter, löner och försäkringar. Under detta pass går Miya Dyme igenom grundläggande skatte- och socialförsäkringsregler att beakta vid olika arbetsarrangemang.Private Client Services: Direktpension & utlandsbosättning

Under detta pass diskuterar Hanna Andersson och Alice Alvin innebörden av, och möjligheterna med, direktpension. När är det lämpligt att använda detta verktyg och vilka är dess fördelar? Stora fördelar kan uppnås vid så olika situationer som för generationsskiften i familjeföretag, eller för medlemmar i ledningsgrupper där ersättningen är beroende av  personliga bonussystem. Direktpension erbjuder ökad flexibilitet vad gäller beskattningstidpunkt, utbetalningsålder och tidsram för utbetalning. Utlandsbosättning kan innebära att beskattningen av direktpensionen blir betydligt lägre jämfört med vid bosättning i Sverige. Vi fördjupar oss vidare i frågan och diskuterar vikten av lokal rådgivning. Vad är andra viktiga aspekter vid utlandsbosättningar och vad det egentligen för särskilda beskattningsregler som kan vara förmånliga vid flytt till populära länder som Spanien, Italien eller Schweiz?Transfer Pricing: Uppdateringar inom internprissättning

Discover the OECD's latest initiative aimed at simplifying administration and enhancing comparability in applying the arm's length principle. During this session Maria Hyckenberg & Pinar Gergin will discuss how OECD Pillar I and the so called Amount B impacts distributors engaged in baseline marketing, sales agency, and commissionaire transactions with no specified threshold. Gain insights into the remuneration model, analysis process, and the potential influence on your transfer pricing model and total tax costs. They will guide you through the strategic implications, offering a clear understanding of whether applying Amount B aligns with your company's tax planning goals.

This session is be held in english.