När företaget går vidare i familjen: Att möta och hantera generationsskiftets känslomässiga utmaningar - Göteborg

Datum: 25 april 2019
Tid: 08:00 - 10:00
BDO Göteborg
Lilla Badhusgatan 2
Göteborg  
Karta

För eventuella frågor kontakta vår marknadsavdelning
Email
  • Om seminariet

Att planera och genomföra ett ägarskifte är ofta en lång process över flera år. Det är mycket att ta ställning till. Hur ska någons livsverk kunna leva vidare? Ska det ske genom generationsskifte inom familjen, ägarskifte inom företaget eller som extern försäljning? Att välja hur ett ägarskifte ska gå till är en komplex fråga som inbegriper både känslomässiga faktorer likväl som skattemässiga konsekvenser. Om valet blir att genomföra ett generationsskifte inom bolaget så uppstår flera specifika frågeställningar som behöver bearbetas. Under det här seminariet kommer vi att titta närmare på hur just denna process går till och vad som är bra att tänka på.

Familjer som önskar att företaget ska leva vidare inom familjen ställs förr eller senare inför en rad frågor. Vilka i närståendekretsen ska bli delägare vid generationsskifte? Ska någon ur familjen ta över som vd, eller är det lämpligare att rekrytera externt?

Det finns mycket att vinna på att ställa dessa frågor och inleda diskussioner i god tid. Trots fördelarna är det vanligt förekommande att dessa frågor skjuts på framtiden. Anledningen är ofta en osäkerhet inför generationsskiftets många känslomässiga utmaningar: Hur kommer det att kännas att lämna över företaget till nästa generation? Vad ska jag göra om jag lämnar vd-rollen? Hur pratar vi om vad som händer den dag föräldrarna inte längre finns? Kommer föräldrarna att bli besvikna om jag inte tar över företaget? Jag är inte säker på att vi syskon kan samarbeta? Inom en familj finns ofta viljan att försöka beröra dessa frågor utan att såra och säkerställa att generationsskiftet blir rättvist.

Seminariet tar avstamp i samspelet mellan familj och företag. Vi fördjupar oss i frågor kring ägar- och vd-skifte, ägarsamspel och -styrning, rättvisa samt konflikt och kommunikation. Som deltagare får du konkreta tips och råd kring hur de känslomässiga frågorna kan lyftas och hanteras på ett konstruktivt sätt inom familjen. Även de skattemässiga konsekvenserna av generationsskiftet kommer att belysas under seminariet.

Föredragshållare på seminariet är våra experter Stefan Bengtsson och Annika Hall samt vår skatteexpert Johan Larsson från BDO i Göteborg.

Agenda
07:30-08:00 Registrering, vi bjuder på frukost
08:00-10:00 Seminarium

OSA: Senast 23 april

Varmt välkommen!