• Utbildning – höj kompetensen och effektivisera

UTBILDNING – HÖJ KOMPETENSEN OCH EFFEKTIVISERA


Behovet av utbildning kan se olika ut. Tillsammans utformar vi den utbildning som passar just ert företag eller organisation, avseende innehåll, omfattning och undervisningsformer.

Det är viktigt att ni som företag förstår förväntningarna på er enligt gällande lagstiftning. Genom en högre kompetens ser vi att många företag lyckas bättre och lär sig metoder för en kostnadseffektiv tullhantering.

Många av våra kunder tycker att våra utbildningar ger dem en bra grund att stå på framåt, där vi tillsammans lägger upp en åtgärdsplan för förbättringar vid behov. 
 

SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR FÖR ÖKAD TULLKOMPETENS

Våra företagsanpassade utbildningar kan skräddarsys efter ert behov. Många gånger rekommenderar vi vår grundläggande utbildning, för att sedan bygga på kompetensen med ytterligare fördjupade utbildningar.

Vi vill bidra till att fler ska förstå vikten av en korrekt tullhantering och därmed medverka till att öka kvaliteten på och minska kostnaden för tullhanteringen. Även om ni använder ett tullombud för den löpande tullhanteringen, ställer Tullverket krav på att ni som företag har kompetens inom tullområdet. Genom att öka den kompetensen säkerställer du att ditt företag efterlever myndigheternas krav och gällande lagstiftning.

Om respektive avdelning förstår sin del av tullhanteringen får ni bra och hållbara interna rutiner kring er tullhantering vilket i sin tur många gånger leder till att både tid och pengar kan sparas.

Att skräddarsy en utbildning innebär att ni kan plocka kunskap från olika områden där det är helt upp till er att avgöra vilka frågeställningar som är mest intressanta för er. Vi utgår alltid från ditt företags behov men här är några exempel på ämnen som ofta efterfrågas:

  • Lagstiftning
  • Frihandels- och ursprungsregler
  • Leveransvillkor
  • Klassificering av varor
  • Interna rutiner och processer
  • Löpande tullhantering
  • Tillstånd
  • Förfaranden med ekonomisk verkan
  • Temporära förfaranden och returer
  • Rutiner för egenkontroll och arkivering