Global Employer Services

När ni har utländsk personal eller anställda med utlandstjänstgöring

Annat språk. Andra förväntningar. Andra oskrivna regler. Att anställa utländsk personal eller skicka ut medarbetare på utlandstjänstgöring kan innebära en del utmaningar – inte minst när det gäller skatter, löner och försäkringar. Dessutom krånglas det hela ofta till av att olika länders regler gäller samtidigt.

 

Vi hjälper er med frågor som rör anställda på utlandstjänst 

Våra specialister har stor kunskap om lokala regelverk, internationella överenskommelser och dubbelbeskattningsavtal. Vi samarbetar med det internationella nätverket BDO Global Employer Services i mer än 160 länder och hjälper er med frågor som rör både utländsk personal och svensk personal med utlandsuppdrag. På så sätt går uppdraget smidigare, både för företaget och personalen.

 

Ett lyckat utlandsuppdrag börjar med en bra strategi 

Alla inblandade tjänar självklart på att uppdraget i fråga blir framgångsrikt. Om ni har en genomarbetad strategi kring internationella personalfrågor ökar chanserna att flytten går enligt plan och blir kostnadseffektiv. Det är också viktigt att strategin även omfattar personal som flyttar hem efter en utlandsstationering. Om dessa känner sig väl omhändertagna är det ju mer sannolikt att de stannar kvar inom företaget.

 

Rådgivning från A till B 

Vi har ett brett utbud av tjänster för internationell personal och utlandstjänstgöring. Vi ser till hela processen – migration, arbetstillstånd, inkomstbeskattning, socialförsäkringstillhörighet, sociala avgifter, pensionsförsäkring, lönehantering, rapporteringsskyldighet, skatteutjämning och HR-frågor.

Har ni personal som flyttar till ett annat land är det viktigt att det fungerar smidigt.

Vi hjälper er som har internationell personal med:

 • Policy/strategi och redovisning av skatt vid utlandstjänstgöring och mottagande av utländsk personal  
 • Utredning av socialförsäkringstillhörighet vid utlandstjänstgöring och mottagande av utländsk personal  
 • Ansökan om utsändningsintyg (A1-intyg eller konventionsintyg)  
 • Upprättande av socialförsäkringsavtal  
 • Ansökan om skattelättnad vid Forskarskattenämnden  
 • Upprättande av policydokument vid utlandstjänstgöring och mottagande av utländsk personal  
 • Assistans vid migrationsfrågor  
 • Certifiering vid ansökan om arbetstillstånd 
 • Anmälan av utstationeringar till Arbetsmiljöverket  
 • Utbildning för medarbetare inom HR för hantering av ut/inflyttad personal 
 • Skattegenomgång inför ankomst till och avresa från Sverige 
 • Upprättande av svensk inkomstdeklaration och skatteberäkning  
 • Skattegenomgång inför ankomst till och avresa från Sverige  
 • Skatteutjämningsberäkning – beräkning av hur mycket skatt den anställde skulle ha betalat om den inte flyttat 
 • Bruttolöneberäkning  
 • Assistans med avräkning av utländsk skatt  
 • Beräkning av hypotetisk skatt 
BMW och BDO hittade rätt tillsammans

BMW och BDO hittade rätt tillsammans

Ibland är det bråttom. När BMW Financial Services behövde lösa ett akut skatteärende kopplat till utlandstjänstgöring kontaktade de en verklig expert på området.
Läs merchevron_right

Kontaktpersoner