Private Client Services

En internationell skattestrategi gör livet för dig och din familj tryggare

Funderar du och din familj på att flytta till ett annat land? Bor ni redan utomlands en del av året? Eller är planen att stanna i Sverige? Om du har en förmögenhet att förvalta – privat, i familjeföretaget eller genom en stiftelse – är det viktigt att lägga upp en långsiktig skattestrategi.

 

Bra skatterådgivning ser hela vägen 

I många avseenden är ju Sverige ett högskatteland. Men när det kommer till exempelvis bolagsskatt ligger skattesatsen i linje med de flesta andra EU-länder och egendomsskatten ligger till och med under snittet. Därför är det viktigt att ha hela bilden klar för sig. Med rätt rådgivning ser du till att skatten blir riktig och att du har full överblick över vilken skatt du ska betala även i framtiden. För att ge dig en heltäckande rådgivning samarbetar vi i ett tjugotal länder med BDO:s globala nätverk för Private Client Services och Family Office Services.

 

Vi samarbetar med BDO:s globala nätverk för Private Client Services och Family Office Services i ett tjugotal länder.

Vi hjälper till med skatten – i Sverige och utomlands:

 • Inkomstdeklarationer för personer med förmögenhet  
 • Rådgivning i samband med generationsskiften  
 • Rådgivning vid utlandsbosättning samt återbosättning i Sverige  
 • Inkomstdeklarationer för personer med dubbel skattskyldighet  
 • Analys vid tillämpning av skatteavtal  
 • Ansökan om förhandsbesked av Skatterättsnämnden  
 • Utredning av skatterättsliga konsekvenser av nationell och internationell familjerätt  
 • Internationell arvs- och gåvobeskattning samt förmögenhetsbeskattning  
 • Frivillig rättelse av inlämnade inkomstdeklarationer  
 • Biträde vid rapporterings- och compliancefrågor  
 • Biträde/ombud vid skatteprocesser rörande gränsöverskridande frågor  
 • Rådgivning kring integritets- och egendomsskydd  
 • Service till familjestiftelser och Family Offices  

Kontaktpersoner

Kontakta våra rådgivare inom BDO Private Client Services

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här.