ESG – hållbarhet & transparens

Långsiktig hållbarhetsstrategi som minimerar skatterelaterade risker

Genom att skapa en tydlig och transparent skattestrategi kan företag bygga en stark grund för hållbar tillväxt och etiskt affärsutövande på lång sikt. En ansvarsfull skattehantering där näringslivet aktivt bidrar till samhället via korrekta skattebetalningar och efterlevnad av aktuella regelverk både globalt och lokalt har flera fördelar:

Ökad trovärdighet och förtroende

Genom att vara öppen och transparent med sin skattestrategi kan ett företag öka sin trovärdighet och skapa förtroende hos både externa och interna intressenter. Detta kan leda till ett ökat förtroende från kunder, investerare, samarbetspartners och samhället i stort.


Riskhantering

Genom att tydligt kommunicera skatterisker och hur företaget arbetar med skattefrågor kan företaget effektivt hantera potentiella risker och undvika framtida komplikationer. En väl genomtänkt och transparent skattestrategi kan hjälpa företag att undvika eventuella skattekontroverser eller negativa reaktioner från myndigheter eller andra intressenter.


Förbättrad företagsimage

Genom att visa sitt engagemang för samhället och välfärden genom att betala skatter och avgifter i de länder där företaget är verksamt kan företaget förbättra sin företagsimage. Detta kan leda till att företaget uppfattas som en ansvarsfull och etisk aktör, vilket kan gynna relationerna med kunder, medarbetare och samhället i stort.


Konkurrensfördelar

Genom att visa upp sitt positiva bidrag till samhället i form av skatter och avgifter kan företaget skilja sig från sina konkurrenter och skapa en positiv differentiering på marknaden. Detta kan locka till sig både kunder och investerare som är mer medvetna om och stödjer företag med en tydlig och transparent skattestrategi.


Efterlevnad av regelverk och standarder

Genom att följa standarder som GRI 207: Tax och andra relevanta regelverk och riktlinjer kan företaget säkerställa att det uppfyller de lagliga och etiska kraven som krävs för att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta kan bidra till att undvika rättsliga problem och böter som kan uppstå på grund av bristande efterlevnad.

Tjänster

Vårt erbjudande inkluderar bland annat rådgivning inom följande områden:

  • Skattestrategi & skattepolicy
  • Utveckling och förbättring av Interna processer för skatt- och riskhantering
  • Skatterapportering (internt/externt respektive lokalt/globalt)
  • CbCR reporting
  • DAC 6 rapportering
  • Rapportering enligt lagen om tilläggsskatt (OECD Pillar II – Global minimum tax)
  • Synliggörande av totalt skattebidrag
  • Frivilliga rättelser
  • Filantropiska strategier – som etablering av eller finansiellt stöd till stiftelser med allmännyttiga ändamål
  • Bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning

Kontaktpersoner

Maria Hyckenberg

Maria Hyckenberg

Head of International Tax / Auktoriserad Skatterådgivare FAR & Partner
personMer om
Pether Römbo

Pether Römbo

Auktoriserad Skatterådgivare FAR / Partner
personMer om
Lars Nilsson

Lars Nilsson

Auktoriserad skatterådgivare FAR & Partner
personMer om