Skatterevision & skatteprocesser

BDO:s skatterådgivare vet vikten av att få hjälp i tid

Det är en sak att ha rätt och en annan att få rätt. Om företaget skulle hamna i en skatterevision eller en skatteprocess är det därför viktigt att få hjälp tidigt. Kontaktar ni oss direkt ökar chanserna till ett bra utfall samtidigt som processkostnaderna hålls nere. Ni slipper dessutom tids- och energikrävande kontakter med Skatteverket och andra myndigheter och kan istället fortsätta fokusera på verksamheten.

 

Kontakter med myndigheter över hela världen

BDO:s engagerade skattespecialister har erfarenhet från både Skatteverket och domstol. Skatterådgivarna har också stor erfarenhet av att biträda kunder vid processer och revisioner. Genom våra internationella nätverk kan vi även hjälpa till i kontakten med utländska myndigheter, till exempel lokala skattemyndigheter.
 

Vi hjälper er med skatteärenden:

  • Överklagande av beskattningsbeslut 
  • Ansökan om anstånd 
  • Biträde/ombud i skatteprocesser
  • Överklagande av dom 
  • Biträde vid eventuell muntlig förhandling 
  • Internationella skatteärenden
  • Biträde vid bolagsärenden
Skatteprocesser kan ta mycket tid och energi. Låt oss därför göra jobbet.

Kontaktpersoner