Internationell företagsbeskattning & Transfer Pricing

Verksamhet i flera länder? Med internationell företagsbeskattning på agendan

Om företaget har verksamhet i flera länder behöver ni ta hänsyn till både svenska och internationella regler för företagsbeskattning. Detta är ofta både tidsödande och krångligt. Med oss på BDO får ni ett team av skattespecialister som hjälper till att ta fram en strategi som är utformad efter just era förutsättningar. Vi samarbetar med kollegor inom vårt internationella nätverk BDO Global och presenterar lösningar som är anpassade till det land eller de länder som ert företag är verksamt i.

 

Skattesamarbeten mellan länder – hur påverkas ni?  

Sedan 2013 bedriver OECD-länderna ett gemensamt skattesamarbete, BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Syftet är att förhindra att ländernas skattebaser minskar genom att internationella bolag utnyttjar olika länders skattelagstiftningar. BDO arbetar utifrån de nya regelverken och tar fram en skattestrategi som lägger grunden för en hållbar och lönsam affär. Några av våra vanligaste uppdrag rör internprissättning, expansion och etablering samt flytt av tillgångar, verksamhet och arbetskraft över gränserna.

 

Våra tjänster

  • Transfer Pricing – internprissättning vid försäljning av varor och tjänster mellan företag i samma koncern 
  • Master file och local file – dokumentation om internprissättning för koncernen 
  • Avtal för koncernintern försäljning av varor och tjänster 
  • Vinstallokering till olika enheter, även fasta driftställen och filialer   
  • Bedömning av om fast driftställe föreligger 
  • Skatteregistrering av utländska bolag 
  • Filialregistrering hos Bolagsverket 
  • Utredning av källskatt  
  • Tax Due Dilligence 
  • Etablering utomlands​

Kontaktpersoner