• Moms & indirekta skatter

SÅ HANTERAR NI MOMS OCH PUNKTSKATTER PÅ BÄSTA SÄTT.

Med effektiv hantering av moms och punktskatter spar företaget både tid och onödiga kostnader. Våra skatterådgivare hjälper er att upprätta rutiner som uppfyller lagkraven, minimerar skatterisken och minskar administrationen. Vare sig ni bedriver verksamhet i Sverige eller utomlands.

BDO:s momsrådgivare har mycket goda kunskaper om momslagen och förståelse för de speciella villkor och utmaningar som finns i olika branscher och verksamheter. Vi hjälper er att ta ett helhetsgrepp om momsen med allt ifrån tekniska lösningar för en effektiv daglig hanteringen av moms till kvalificerad rådgivning för specifika momsfrågor. Med hjälp av BDO:s momsspecialister kan ni känna er trygga med att hanteringen sköts på bästa sätt och att fel undviks.

VI HJÄLPER ER MED ERA MOMSFRÅGOR

 • Inställningar i era redovisnings- och affärssystem
 • Rapportering av moms till Skatteverket
 • Handel inom landet samt med parter i andra EU-länder
 • Distanshandel med varor och tjänster (moms för E-handel)
 • Import och export av varor
 • Branschspefika momsfrågor, till exempel inom bygg- och fastighetsområdet, utbildningar och event, vård, finans- och försäkringstjänster, begagnade varor och resor
 • Återbetalning av moms – från Sverige och andra länder
 • Omstruktureringar samt vid köp och försäljning av företag
 • Skatteverkets utredningar samt skatteprocesser

PUNKTSKATTER

BDO:s skattejurister hjälper er att hitta rätt i den snåriga lagstiftningen kring punktskatter. Reglerna är ofta svåra att förstå och därmed tidsödande att hantera. Våra skattekonsulter hjälper till med utredningar, rutiner och beräkningsmodeller för en så smidig hantering som möjligt.

 • Reklamskatt
 • Tobaks- och nikotinskatt
 • Kemikalieskatt
 • Energiskatt, till exempel koldioxidskatt, elskatt och drivmedelsskatt
 • Flygskatt
 • Spelskatt
 • Alkoholskatt

Tack vare vårt stora nätverk i Sverige och inom BDO internationellt hjälper våra skattekonsulter er, oavsett om det gäller svenska eller internationella frågor.

 

”Moms hanteras varje dag. Därför är det så viktigt med bra rutiner.”