Fåmansföretag & företagsbeskattning

Skatt är skatt. Men i ett fåmansbolag får man tänka lite annorlunda.

Som ägare av ett fåmansbolag har du samma skattefrågor att brottas med som vilket börsföretag som helst. Företagsbeskattningen är densamma, men för bästa skattestrategi gäller det att också ta hänsyn till din privata skattesituation och vad du vill uppnå. Din skattefråga är unik och därför är den skatterådgivning du får från oss också unik.

 

Koll på omvärlden. Koll på företagsskatten.

Världen förändras snabbt och det gäller även skattereglerna. Har du verksamhet utomlands blir det ännu mer att hålla reda på. BDO:s skattekonsulter har breda kunskaper i både nationell och internationell skatterätt och även tillgång till BDO:s internationella nätverk för skattefrågor. Vi bevakar ständigt vad som händer på skatteområdet och arbetar proaktivt för dig. På så sätt upptäcker och förutser vi skattemässiga risker och möjligheter – för din internationella bolagsgrupp eller ditt svenska företag.

 

Vi hjälper dig som ägare av fåmansbolag

  • Bedömning av underskott och koncernbidrag
  • Bedömning av lagertillgångar och kapitaltillgångar 
  • Koncernintern omstrukturering och paketering​​​​​
  • Nulägesanalys – genomgång av företagets samtliga skatter
  • Intern aktieöverlåtelse
  • Aktieöverlåtelser och förvärv
  • Andelsbyten
  • Bedömning av okvalificerade eller kvalificerade aktieinnehav
  • Gränsbeloppsberäkning och K10​​
Med våra rådgivare kan du skatta dig lycklig.

Kontaktpersoner