Transaction Tax & Due Diligence

BDO:s skatterådgivare ger stöd i varje steg på resan

Nya idéer och vinklingar är det som driver företaget framåt. Men innan ni skrider till handling är det viktigt att tänka på att varje affärstransaktion medför skattekonsekvenser. Kanske även för företagets ägare. Vare sig ni köper eller säljer tillgångar, hanterar refinansiering, omstrukturerar, inför incitamentsprogram eller förbereder en börsnotering kommer det att uppkomma skattefrågor. Att förstå hur skatten påverkas underlättar för er att fatta rätt beslut.

 

Unik transaktion – unik hantering

Vilka skattemässiga risker medför just detta? Ingen transaktion är den andra lik och de generella reglerna måste därför tillämpas utifrån ert specifika fall. BDO ger er de skattemässiga och juridiska råd ni behöver för att ha avgörande förhandlingsargument och öka affärsmöjligheterna.

 

Vi hjälper er med skatteperspektivet och går även igenom: 

  • Tax Due Dilligence 
  • Fastighetstransaktioner och bostadsrättsföreningar  
  • Ideella föreningar och stiftelser  
  • Företagsförvärv och företagsförsäljningar  
  • Bedömning av underskott och koncernbidrag  
  • Koncernintern omstrukturering och paketering  
  • Fusioner och fissioner  
  • Nulägesanalys - genomgång av den juridiska personens samtliga skatter  
  • Kommissionärsförhållanden  
  • Ägarnas skattesituation 

 

Innan ni går all in – tänk igenom skatten.
Corporate Finance på BDO

Lägg grunden för ett bra företagsförvärv

Inom Corporate Finance erbjuder vi omfattande rådgivning i samband med olika typer av företagstransaktioner och värderingar. Våra specialister hjälper dig med alla frågor som rör fusioner, förvärv, avyttringar, värderingar och incitamentsprogram.
Läs merchevron_right

Kontaktpersoner