TULLSUPPORT & INTERNATIONELL HANDEL


HAR NI KOLL PÅ ER TULLHANTERING?


Som importör eller exportör är det alltid ert företag som är juridiskt ansvarigt för att tulldeklarationerna upprättas på ett korrekt sätt, oavsett om ni upprättar dem själva eller om ni använder er av ett tullombud. Det är därför viktigt att ni har rutiner för att upptäcka eventuella fel i de tulldeklarationer som upprättas för er räkning.

Är du företagets tullansvarige? Då gäller det att ha koll. Vi stöttar många tullansvariga i vardagen, med en lång och gedigen kunskap inom tullområdet. Vi är bara ett samtal bort och den kollegan som många saknar att bolla frågor med.
 


BDO TULLSUPPORT ÖKAR BÅDE TRYGGHET OCH LIKVIDITET 

Det finns många gånger pengar att spara genom att ha bra interna rutiner och processer kopplat till tullfrågorna. Vi hjälper många företag idag med att höja den interna kunskapen inom tullområdet för en kostnadseffektiv tullhantering.

Många företag upptäcker tyvärr att tullhanteringen inte sköts rätt i samband med en Tullrevision. Det blir oftast kostsamt och tar mycket tid från den vanliga verksamheten. Vi vill finnas där innan Tullverket dyker upp och förebygga med ett proaktivt tänk framåt.

Vi är ett team som arbetar från BDO:s kontor på Arlanda och tillsammans med våra skattejurister har vi skapat ett unikt erbjudande där vi stöttar er genom hela tullprocessen på ett tryggt sätt. Vi vägleder er genom tullagstiftningen, erbjuder analyser av nuvarande tullflöden, tar fram utbildningar, hjälper till med tillståndsansökningar och mycket mer. Genom vårt samarbete med internationella kollegor erbjuder vi en heltäckande service inom tullområdet. 
 

VI ERBJUDER EN SMIDIG LAGRING AV ERA TULLDEKLARATIONER 

Enligt gällande tullagstiftning är företaget skyldig att spara alla tullhandlingar i 5 plus innevarande år. I vårt webbaserade system Tullportalen lagrar ni smidigt tulldeklarationerna tillsammans med styrkande handlingar oavsett vilket tullombud ni väljer att använda. 

Systemet ger er även möjlighet att kontrollera data från bokföringen. På så sätt är ni trygga med att det finns en godkänd tulldeklaration till alla era bokförda fakturor. Genom avvikelserapporter får ni snabbt kontroll på om det finns sändningar där varuvärdet inte stämmer överens mellan bokföringen och tulldeklarationen. Vår tullportal gör ert kontrollarbete effektivare och ni sparar tid som istället kan användas till kärnverksamheten. 
 

"Effektiv tullhantering är den bästa försäkringen mot obehagliga överraskningar."

 

KOM I KONTAKT MED OSS

Fyll i formuläret nedan för att komma i dialog med oss. Våra skatteexperter tittar gärna närmare på vilka lösningar som passar bäst för just ditt företag.

Enter security code:
 Security code