Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
  • Tullsupport nu en del av BDO

    Nu har vi knutit fler specialistkompetenser
    till vår skatteavdelning

Tull och internationell handel

För att bli konkurrenskraftig i dagens dynamiska handelsmiljö gäller det att ditt företag optimerar bolagets tullhantering. 

Vår globala ekonomi leder till ökade import- och exportvolymer som kräver fler kontroller av det gränsöverskridande varuflödet. Detta innebär en stor utmaning för företagens försörjningskedjor då internationella varutransporter kan bli väldigt kostsamma och regelverket oftast är komplext och i ständig förändring.

Vi hjälper dig att höja kvaliteten och minimera riskerna i ditt företags tullhantering. Vi utför kvalificerad och oberoende tullhantering, allt från tulldeklarationer till rådgivning och utbildning. Vi kan även gå in som företagets externa tullavdelning där vi vägleder er igenom rutiner och processer för en kostnadseffektiv tullhantering, utifrån gällande lagar och regler. Genom vår höga kompetens och över 25 års erfarenhet säkerställer vi en korrekt, konsekvent och kostnadseffektiv hantering.

Optimera tullhanteringen och sänk företagets kostnader

En effektiv tullhantering kan minska kapitalbindningen i verksamheten och på så sätt öka bolagets likviditet. Vi hjälper dig att se över dina tullkostnader och ta fram effektiva tullrutiner för att uppnå kostnadsbesparingar vid tullhanteringen samtidigt som reglerna följs upp korrekt.

Import- och exportregler i andra länder

Genom vårt globala nätverk kan vi erbjuda ditt bolag en service som är heltäckande ur tullhänseende. Vi har ett gott samarbete med våra internationella kollegor som finns i över 160 länder.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:
•    Genomgång av bolagets rutiner och processer för en kostnadseffektiv tullhantering
•    Vägledning vid varuklassificering
•    Information om olika import- och exportrestriktioner
•    Vi kan fungera som en extern tullavdelning
•    Arrangera skräddarsydda utbildningar inom tull och handel
•    Skapa kontakt med tullspecialister inom BDO:s globala nätverk
•    Genomföra nulägesanalys för att kontrollera hur den nuvarande tulllhanteringen sköts
•    Tulllportalen - ett webbaserat system för att effektivisera er egenkontroll och arkivering

Ansökningar vi kan hjälpa till med:
•    Tulltillstånd med tillhörande rutiner
•    Bindande klassificeringsbesked (BKB)
•    AEO-certifiering (Authorised Economic Operator)
•    Ursprungsintyg