• Tullsupport nu en del av BDO

  Nu har vi knutit fler specialistkompetenser
  till vår skatteavdelning

SÅ TAR NI ER IGENOM TULLEN

Som importör eller exportör är det alltid ert företag som är juridiskt ansvarigt för att tulldeklarationerna upprättas på ett korrekt sätt, enligt gällande lagstiftning. Det är därför viktigt att ni har interna rutiner och processer kring tullhanteringen för att upptäcka eventuella fel i tulldeklarationerna.  

BDO TULLSUPPORT ÖKAR BÅDE TRYGGHET OCH LIKVIDITET

En effektiv tullhantering kan minska kapitalbindningen i verksamheten och på så sätt öka bolagets likviditet. BDO Tullsupport ger förslag på effektiva tullrutiner som ger en kostnadseffektiv tullhantering.  

Vi är ett team som arbetar från BDO:s kontor på Arlanda och tillsammans med våra skattejurister har vi skapat ett unikt erbjudande där vi stöttar er genom hela tullprocessen på ett tryggt sätt. Vi vägleder er genom tullagstiftningen, erbjuder analyser av nuvarande tullflöden, tar fram utbildningar, hjälper till med tillståndsansökningar och mycket mer. Genom vårt samarbete med internationella kollegor erbjuder vi en heltäckande service inom tullområdet. 

ALLT SPARAS I TULLPORTALEN

Enligt gällande tullagstiftning är företaget skyldig att spara alla tullhandlingar i 5 år plus innevarande årI vår webbaserade tjänst BDO Tullportalen lagrar ni smidigt tulldeklarationerna tillsammans med styrkande handlingar oavsett vilket tullombud ni väljer att använda. Systemet ger er även möjlighet att kontrollera data från bokföringen. På så sätt är ni trygga med att det finns en godkänd tulldeklaration till alla era bokförda fakturor. Genom avvikelserapporter får ni snabbt kontroll på om det finns sändningar där varuvärdet inte stämmer överens mellan bokföringen och tulldeklarationen. Vår tullportal gör ert kontrollarbete effektivare och ni spar tid som istället kan användas till kärnverksamheten. 

"Effektiv tullhantering är den bästa försäkringen mot obehagliga överraskningar."
 

VI HJÄLPER ER MED TULLÄRENDEN

 • Rådgivning inom tullområdet 
 • Intern revision och nulägesanalys 
 • Tulldeklarationer 
 • Klassificeringstjänster 
 • Tillståndsansökningar 
 • Intrastatredovisning 
 • Genomgång av era interna rutiner och processer  
 • Momsgrundande rapporter 
 • Företagsanpassad tullutbildning 
 • Tullportalen – ett webbaserat system för tullhandlingar ​​ ​

KOM I KONTAKT MED OSS

Fyll i formuläret nedan för att komma i dialog med oss. Våra skatteexperter tittar gärna närmare på vilka lösningar som passar bäst för just ditt företag.

Enter security code:
 Security code