• Skatterevisioner och skatteprocesser

Skatterevisioner och skatteprocesser

Den bästa skatteprocessen är den som aldrig inträffar. Men om det händer kan det få en stor påverkan på företaget. 

Behöver du hjälp med kommunikationen med Skatteverket?

Vi har lång erfarenhet av att aktivt biträda våra kunder vid processer och revisioner. Flera av våra specialister har bakgrund från både Skatteverket och domstol och kan hjälpa till i kontakten med dem. Genom vårt internationella nätverk kan vi även hjälpa till i kontakten med utländska myndigheter.

Med vår erfarenhet och kunskap minimerar vi processkostnaderna

Vi arbetar förebyggande och är väl insatta i dina och ditt företags rättigheter och skyldigheter vid en skatterevision eller process. Som ditt ombud eller biträde kan vi hantera den smidigt och se till att ditt företag påverkas så lite som möjligt. För att minska processkostnaderna för dig och ditt företag kommer vi gärna in i ett så tidigt skede som möjligt.

Hos oss kan du bland annat få hjälp med följande frågor

  • Kontakt med Skatteverket och andra svenska och utländska myndigheter
  • Rådgivning inför och under skatterevision
  • Biträde eller ombud vid process mot Skatteverket