• Private Client Services

Private Client Services

Vi erbjuder internationell skatterådgivning för privatpersoner, familjeföretag och stiftelser. Tack vare BDO Private Client Services har vi tillgång till specialistkunskap i cirka 20 länder som riktar sig till familjer som har en förmögenhet att förvalta.

Eftersom Sverige i vissa avseenden är ett högskatteland, men i andra ett lågskatteland, kan en noggrann skattestrategi ge betydande ekonomiska fördelar. 

Regelverket kring internationell beskattning är omfattande och upprättat av olika stater eller organisationer, vilket i vissa fall kan resultera i mycket hög skattekostnad. I värsta fall kan en och samma inkomst dubbelbeskattas. BDO erbjuder hjälp med långsiktig planering för familjen så att ni kan vara säkra på att ni betalar rätt skatt.

Hos oss kan du bland annat få hjälp med följande frågor:

  • Generationsskifte i Sverige eller i utlandet
  • Analys av skattekonsekvenser vid utlandstransaktioner
  • Beskattning av pension vid utlandsbosättning
  • Biträde vid bildande av utländska bolag
  • Frivillig rättelse av felaktiga inkomstdeklarationer
  • Ansökan om förhandsbesked vid Skatterättsnämnden
  • Beskattning vid bildande av familjestiftelser