• Moms och punktskatter

Moms och punktskatter

För många upplevs momsreglerna som snåriga och otydliga. Samtidigt är det en skatt som påverkar nästan alla företag och organisationer. 

Har du stenkoll på moms?

Tack vare våra starka nätverk både i Sverige och internationellt hjälper våra rådgivare dig oavsett om det gäller svenska eller internationella frågor.

Från genomlysning till upplysning

Vi gör analyser och utredningar för att möta alla dina svårigheter och ambitioner. Med passion för momsfrågor och bred kompetens kan vi erbjuda ditt företag hjälp med alla former av momsfrågor.

Hos oss kan du bland annat få hjälp med följande momsfrågor

 • Inköp och försäljning av varor och tjänster
 • Avdragsrätt för ingående moms
 • Fastighetsrelaterade momsfrågor
 • Momsplikt av finansiella tjänster
 • Etablering av verksamhet i utlandet
 • Momsregistrering och löpande redovisning av moms i Sverige
 • Stöd vid mervärdesskatteprocesser
 • Momsutbildningar

Punktskatter

Punktskatter innebär skatter för särskilt utvalda varor eller tjänster.  Regelverket för punktskatter anses ofta vara svåröverskådligt vilket i sitt led gör den praktiska tillämpningen svår. Exempel på svenska punktskatter:

 • Alkoholskatt
 • Tobaksskatt
 • Reklamskatt
 • Miljöskatter
 • Energiskatt