BMW och BDO hittade rätt tillsammans

BMW och BDO hittade rätt tillsammans

I en global koncern som BMW är det vanligt att anställda utför uppdrag i andra länder.  
– BMW har ett globalt avtal med en annan byrå, men det är mest kopplat till lön och beskattning, så när det dök upp specifika frågor kring skatte- och försäkringsfrågor i samband med utlandstjänstgöring valde vi att kontakta Lena, säger Pernilla Holgersson, HR-specialist på BMW Financial Services.

Det inledande uppdraget gällde en anställd som arbetade i Norge och handlade bland annat om att reda ut frågor kring dubbelbeskattning. BMW i Sverige är vana vid att ta emot expatriater från framför allt Tyskland, men inte lika vana vid att sända ut medarbetare till andra länder. När frågorna som rörde Norge var lösta frågade hon därför Lena Gewers om hon hade tips på någon bra utbildning de kunde gå i ämnet. Lenas svar blev att skräddarsy en utbildning för BMW.

Hon arbetade fram en tvådagarskurs med teman som utlandstjänstgöring och vanliga frågeställningar avseende skatter och skattekonsekvenser, migration och socialförsäkring. I kursen ingick också en workshop kring företagspolicy för utlandstjänst.

– Vi har allmänna utbildningar inom det vi kallar BDO-akademin, men vi skräddarsyr också gärna utbildningar som en del av vår service till kunderna. I det här fallet blev det en tvådagarskurs med totalt sju HR-medarbetare från Financial Services och BMW Sverige. Det var mycket uppskattat och deltagarna var väldigt engagerade, berättar Lena, vilket även Pernilla Holgersson bekräftar.

Efter kursen har BMW fortsatt att anlita BDO i specifika frågor som rör skatt och försäkring kopplat till utlandstjänst. Utöver att de hittat en pusselbit de saknat lyfter Pernilla fram den höga servicenivån.
– Vi har inte tillgång till den här expertkompetensen inom ramen för vårt ordinarie avtal, så vi är glada att kunna kontakta BDO i de här frågorna. Lena är extremt kunnig och har alltid svar. Dessutom är hon väldigt snabb på att återkoppla, vilket vi uppskattar eftersom det ofta är bråttom.

– Visst kan det vara en utmaning när det är bråttom, men vi har haft ett mycket bra teamwork och en tät dialog och då har vi också kunnat komma fram till lösningar snabbt. Pernilla och BMW är alltid hjälpsamma och bra på att tillhandahålla det material som behövs. Dessutom är de väldigt trevliga, så jag ser fram emot att få hjälpa dem mer i framtiden.