• Internrevision

Internrevision för effektivare verksamhet

Har du full koll på vad som händer inom företaget? Att effektivisera och utveckla verksamheten kräver kontroll över allt som händer inom företaget. Kanske behöver du svar på om ni gör rätt saker på rätt sätt. 

Med vår internrevision går vi igenom ditt företags processer och rutiner inom en mängd olika områden. Granskningen utvärderar nuläget men vi föreslår också åtgärder för att öka effektiviteten inom exempelvis ledningsprocesser, riskhantering, intern styrning och kontroller. Den ger ledning och styrelse bättre kontroll över verksamheten och bidrar till att organisationen kan uppnå målen på ett mer effektivt sätt.