IPO Readiness – Förberedelse inför börsnotering

Vi förbereder ert bolag för börsen

En börsnotering, IPO (Initial Public Offering), är ett viktigt, strategiskt och omfattande beslut som också innefattar en krävande process. Med BDO som partner kan ni känna dig trygga i att er organisation uppfyller de höga och omfattande krav som ställs på noterade bolag. Vi hjälper er genom hela noteringsprocessen.

Ett bolag anses vara redo för börsen efter att gällande noteringskrav är uppfyllda. Förberedelsearbetet inför en notering är vanligen omfattande och tidskrävande. Det är viktigt att arbeta proaktivt och att påbörja arbetet i god tid.

Våra specialister har lång och gedigen erfarenhet av rådgivning i samband med noteringsförberedelser och börsintroduktioner. Vi har god erfarenhet av regelverk och praxis för de olika marknadsplatserna.

Det första steget i pre-IPO processen är att vi genomför en GAP-analys som visar var företaget står i nuläget i förhållande till de krav som gäller för ett noterat bolag. Utifrån identifierade gap hjälper vi er med en handlingsplan och att åtgärda de områden som kräver ytterligare fokus.

Det kan exempelvis handla om att designa och etablera styrningsmekanismer och styrdokument eller att skapa internkontrollramverk och rutiner för att utvärdera interna kontroller.

Hos oss får ni trygghet, kvalitet och personlig kontakt med våra experter. Beroende på konstaterad mognadsgrad etablerar vi en handlingsplan som vanligtvis sträcker sig mellan 6 och 24 månader innan notering.

Förutom börsrevision och efterlevnad av noteringskrav hjälper vi er med utformning av finansiell rapportering enligt IFRS. Vi bistår er också i frågor som rör krav på hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering för noterade bolag. Vi har även möjlighet att hjälpa till med finansiella analyser.

Kontaktpersoner